PL EN


2011 | 1(7) | 201-209
Article title

Antologia Miłosza

Content
Title variants
EN
Anthology of Czesław Miłosz’s Poetry
Languages of publication
Abstracts
EN
The author of the article offers insights into the process of preparing an anthology of Czesław Miłosz’s poetry by composing a list of major challenges that either a scholar or a critic undertaking such task must face. Paradoxically, the author stresses the fact that either a mere synthesis or a complete anthology of Miłosz’s oeuvre is rendered impossible by its sheer magnitude, plurality of poetic voices, generic diversity and thematic richness. In con-clusion, the author enumerates the most important features of Miłosz’s poetry, such as its unrelenting subjectivity (as in the case of the strong, subjective poetic voice, always rooted in poet’s autobiography) and numerous and persistent dichotomies: intuitive seer versus labouring artisan; mystic versus hard working rationalist; Darwinist versus naturalist; roman-tic versus anti-romantic; detached historian versus a subject of history musing over its meaning, and last but not least, an erudite poet versus a naive, spontaneous one.
Keywords
Year
Issue
Pages
201-209
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, olej2@poczta.onet.pl
References
 • Barthes R., 1977, Analiza retoryczna, tłum. Falicka K., „Pamiętnik Literacki”, z. 2.
 • Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.
 • Foucault M., 1999, Kim jest autor?, tłum. Markowski M.P., w: Foucault M., Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa.
 • Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1983, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komenta-rze, New York.
 • Man P. de, 2000, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. Fedewicz M.B., w: Nycz R., red., De-konstrukcja w badaniach literackich, Gdańsk.
 • Markowski M.P., 1994, Miłosza księga mądrości, „Znak”, nr 474 (11).
 • Markowski M.P., 2004, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków.
 • Markowski M.P., 2005, Bezpłodne przepędzanie czasu. Spory – polemiki: literatura czy literaturka? „Tygodnik Powszechny”, nr 47.
 • Miłosz C., 1984, Poezje. Dzieła zbiorowe, t. 1, Paryż.
 • Miłosz C., 1985a, List półprywatny o poezji, w: Miłosz C., Zaczynając od moich ulic. Dzieła zbiorowe, t. 12, Paryż.
 • Miłosz C., 1985b, Prywatne obowiązki. Dzieła zbiorowe, t. 7, Paryż.
 • Miłosz C., 2006, Wiersze ostatnie, Kraków.
 • Olejniczak J., 1997, Czytając Miłosza, Katowice.
 • Olejniczak J., 2007a, Lietuva prabègus pusei amžiaus. Sugrįžimai (įsivaizduojami Ir realüs) į Miłoszo vaikystès šalį, w: Taylor-Terlecka N., Maslowski M., Bujnicki T. i in., red., Czesławas Miłoszas Iš XXI Amžiaus Perspektyvos, Kaunas.
 • Olejniczak J., 2007b, Litwa po pół wieku. Powroty (fantazmatyczne i rzeczywiste) Miłosza do kraju lat dziecinnych, w: Heska-Kwaśniewicz K., Zeler B., red., Polska literatura współczesna. Interpreta-cje, Goleszów.
 • Olejniczak J., 2009a, Od „Poematu o czasie zastygłym” do „Trzech zim”, w: Bujnicki T., Biedrzycki K., Fazan J., red., Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, Kraków.
 • Olejniczak J., 2009b, Powroty w śmierć, Katowice.
 • Pound E., 1983, ABC czytania, tłum. Biskupski K., w: Nowa krytyka. Antologia, wyb. Krzecz-kowski H., oprac. Łapiński Z., Warszawa.
 • Wyka K., 1985, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-845d401f-38f6-41a9-8b7f-a8fa92f01387
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.