PL EN


2017 | 8 | 1 | 217-221
Article title

Media społecznościowe w e-learningu akademickim

Content
Title variants
Social Media in Academic e-Learning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano próby zaakcentowania ważności mediów społecznościowych jako instrumentu w komunikacji interpersonalnej przyjaznego uczestnikom kształcenia w szkole wyższej realizującej e-learningowy model. W tym celu odwołano się do badań przeprowadzonych wśród studentów uczelni ekonomicznych.
EN
The article is an attempt to stress importance of social media as an instrument in interpersonal communication, friendly for participants of the education process at a university implementing an e-learning education model. For this purpose, a reference was made to research carried out among students of economic universities.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
217-221
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Zakład Edukacji przez Sztukę, Polska
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki, Polska
References
 • Dusza, B. (2015). Edukacja na odległość w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych). Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (14), 100–104.
 • Gregorczyk, G. (2014). Edukacja 2050 według konektywistów. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, 1 (32). Pobrane z: http://meritum.mscdn.pl/meritum/pliki/cale_numery/2014_1.pdf #page=22 (2.01.2017).
 • Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce. Pobrane z: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/ raporty-z-badan/kompetencje-cyfrowe-mlodziezy-w-polsce/ (7.01.2017).
 • Molga, A., Wójtowicz, M. (2015). Rozwój technologii e-learningu. Edukacja – Technika – Infor-matyka, 4 (14), 105–110.
 • Pezda, A. (2010). Nauczycielu, niebój się Facebooka. Wykorzystaj go! Gazeta Wyborcza, 230, 19.
 • Polak, M. (2016). Trendy na horyzoncie szklonej edukacji. Pobrane z: http://www.edunews.pl/ badania-i-debaty/badania/3670-trendy-na-horyzoncie-szkolnej-edukacji (7.01.2017).
 • Sołtysiak, W. (2012a). Realizacja procesu kodyfikacji wiedzy w szkole wyższej z wykorzytaniem rozwiązań e-learningowychm. W: D. Jelonek (red.), Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji (s. 109–121). Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 • Sołtysiak, W. (2012b). Qualia komunikatów medialnych. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne (s. 157–165). Częstochowa.
 • Sołtysiak, W. (2016). Determinanty aktywności studentów w kontekście kształcenia e-learningowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 23 (1), 148–158.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-847c3492-0b84-44ef-989f-7ab1beaf00c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.