PL EN


2014 | 199 | 250-258
Article title

Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - analiza regionalna

Content
Title variants
EN
Modern Approach to the Management of Medical Personel in Public Healthcare Facilities - Regional Analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the application of a panel model in determining the impact of spatio-temporal relationships related to the employment of medical workers in public healthcare in specific voivodships. Based on estimated Berzeg's panel model parameters, mean structural changes as well as sectorial and regional interactions were assessed in respect of the employment of medical workers in the studied group of five professions from 1999 to 2011. Received results may be helpful in the management of healthcare facilities.
Year
Volume
199
Pages
250-258
Physical description
Contributors
References
 • Departament Pracy, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa (z lat 2000-2013).
 • Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Frączkiewicz-Wronka, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 4(12).
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2.
 • Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Knudsen D.C., Shift-Share Analysis: Further Examination of Models for the Description of Economic Change, "Socio-Economic Planning Sciences" 2000, Vol. 34 (3).
 • Raport NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań położnych środowiskowych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Kraków, czerwiec 2011.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa (z lat 1999-2012).
 • Włodarczyk W.C., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2.
 • Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012, red. S. Golinowska, NFZ, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym w obecnych i przyszłych uwarunkowaniach rynkowych - Konferencja w Ossie 12.04.2012 r.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej, Departament Pracy, GUS, Warszawa 2000-2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-849051c5-785a-4f32-bd51-cc5caefa4a22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.