PL EN


2014 | 14 | 53-62
Article title

TOWARDS THE RECONCILIATION OF MINISTRIES. Apostolic Succession and Mutual Recognition of Ministry form Unitatis redintegratio to The Church: Towards a Common Vision

Content
Title variants
PL
Ku pojednaniu posługiwań. Sukcesja apostolska a wzajemne uznanie posługiwania duchownego od Unitatis redintegratio do The Church: Towards a Common Vision
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule poddano badaniu Dekret o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego oraz najnowszy dokument Komisji Wiara Ustrój Światowej Rady Kościołów Ku wspólnej wizji Kościoła pod kątem znalezienia możliwych propozycji wiodących ku wzajemnemu uznaniu posługiwania duchownego związanego z sukcesja apo- stolską, występującego w Kościołach zaangażowanych w dialog ekumeniczny. W skrócie dotknięto też propozycji niektórych teologów, które jednak nie znala- zły odzwierciedlenia w żadnym oficjalnym dokumencie. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane dokumenty nie zawierają kon- kretnych propozycji wiodących ku pojednaniu posługiwań, w zamian dokument ŚRK kataloguje obszary ekumenicznej konwergencji i dywergencji w tej ważnej kwestii, a także stawia ważkie pytania, na które najpierw trzeba znaleźć odpo- wiedź, by móc przejść do ustaleń w sprawie wzajemnego uznania posługiwania duchownych ordynowanych.
Year
Volume
14
Pages
53-62
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84a2ff91-d60d-4d5f-8901-7e5823a6d877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.