PL EN


2018 | 3 (374) | 82-93
Article title

The Offer of a Healthy Food Store as a Response to Contemporary Epidemiological Challenges

Content
Title variants
EN
Oferta sklepu ze zdrową żywnością jako odpowiedź na współczesne wyzwania epidemiologiczne
RU
Предложение магазина с продуктами здорового питания как ответ на современные эпидемиологические вызовы
Languages of publication
Abstracts
PL
Epidemiological studies reveal a steady increase in the proportion of people with excessive body mass. Obesity, called the epidemic of the 21st century, implies a whole range of serious health effects and is a risk factor for many non-communicable chronic diseases. From year to year, the public awareness of the dangers of civilisation diseases increases as well as the importance of their prevention. Nutrition is one of the modifiable elements of the lifestyle, significantly affecting health state. The growing health awareness and care for health of Poles creates demand for products that are offered by healthy food stores. The company BIOżywczy, following the diet trends, offers a range of products, divided into four main categories: “natural medicine”, “healthy food”, “natural cosmetics”, and “eco cleaning products”. The store uses social media to contact current and potential customers. The attractiveness of the BIOżywczy offer is not only due to demand conditions, but also to the use of modern forms of marketing communication and the possibility of shopping online.
EN
Badania epidemiologiczne ujawniają stały wzrost odsetka osób z nadmierną masą ciała. Otyłość, nazywana epidemią XXI wieku, implikuje wiele poważnych skutków zdrowotnych i jest czynnikiem ryzyka dla niezakaźnych chorób przewlekłych. Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna dotycząca zagrożeń, jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne, oraz jak ważna jest ich profilaktyka. Sposób odżywiania jest jednym z modyfikowalnych elementów stylu życia, wpływających istotnie na stan zdrowia. Coraz większa świadomość zdrowotna i dbałość o zdrowie Polaków kreuje popyt na produkty stanowiące ofertę sklepów ze zdrową żywnością. Firma BIOżywczy, w ślad za tendencjami w sposobie odżywiania, oferuje produkty podzielone na cztery zasadnicze kategorie: zdrowa żywność, produkty ekologiczne, naturalne kosmetyki i „eko” środki czystości. Sklep wykorzystuje media społecznościowe do kontaktu z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Atrakcyjność oferty sklepu BIOżywczy wynika nie tylko z uwarunkowań popytowych, ale również z zastosowania nowoczesnych form komunikacji marketingowej i możliwości dokonywania zakupów przez Internet.
RU
Эпидемиологические обследования выявляют постоянный рост доли лиц с избыточным весом. Ожирение, называемое эпидемией XXI века, имплицирует многие серьезные последствия для здоровья и представляет собой фак- тор риска для неинфекционных хронических заболеваний. Из года в год повышается общественное сознание угроз, какие несут с собой цивилизационные болезни, а также насколько важна их профилактика. Способ питания – один из видоизменяемых элементов образа жизни, существенно влияющих на состояние здоровья. Все большее осознание значения хорошего состояния здоровья и забота о своем здоровье у поляков формирует спрос на продукты, имеющи- еся в предложении магазинов со здоровой пищей. Фирма BIOżywczy, вслед за тенденциями в способе питания, предлагает продукты, распределенные по четырем основным категориям: здоровая пища, экологические продукты, естественная косметика и экосредства ухода за чистотой. Магазин использует социальные медиа для контакта с уже имеющимися и потенциальными клиентами. Привлекательность предложения магазина BIOżywczy вытекает не только из обусловленностей на стороне спроса, но и из применения современных форм маркетинговой коммуникации и возможности осуществлять покупки посредством интернета.
Year
Issue
Pages
82-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
References
 • BIOżywczy (2017), https://www.facebook.com/biozywczy/ [access:18.02.2018].
 • BIOżywczy (2018a) https://biozywczy.pl/pl/p/Dzem-Truskawka-80-BC-Bio-260g-Batom-/967 [access: 18.02.2018].
 • BIOżywczy (2018b) https://biozywczy.pl/pl/p/Zurawina-wielkoowocowa-suszona-bez-cukru-50g-Viands/618 [access: 18.02.2018].
 • BIOżywczy (2018c) https://biozywczy.pl/pl/p/Malina-sok-100-BC-500-ml-Polska-Roza/1219 [access: 18.02.2018].
 • Blundell J.E., Baker J.L., Boyland E., Blaak E., Charzewska J., Henauw S., Frühbeck G., Gonzalez-
 • Gross M., Hebebrand J., Holm L., Kriaucioniene V., Lissner L., Oppert J.M., Schindler K., Silva A.M., Woodward E. (2017), Variations in the Prevalence of Obesity Among European Countries, and a Consideration of Possible Causes, “Obesity Facts”, Vol. 10, No. 1.
 • Drygas W., Bielecki W., Kozakiewicz K., Pająk A., Piotrowski W., Tykarski A., Wyrzykowski B.,
 • Zdrojewski T. (2015), Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – WOBASZ, (in:) Kopeć G., Jankowski P., Pająk A., Drygas W. (red.), Epidemiologia i prewencja chorób krążenia, Część 2. Badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce w latach 2005-2015, Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Fardet A., Boirie Y. (2014), Associations between food and beverage groups and major diet-related chronic diseases: an exhaustive review of pooled/meta-analyses and systematic reviews, “Nutrition Reviews”, Vol. 72, No. 12.
 • GUS (2006), Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-zachowania-zdrowotnemieszkancow-polski-w-swietle-badania-ehis-2014,10,1.html [access: 11.01.2018].
 • GUS (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2009-r,6,5.html [access: 11.01.2018].
 • GUS (2016), Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html [access: 11.01.2018].
 • Hubert H.B., Feinleib M., McNamara P.M., Castelli W.P. (1983), Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham Heart Study, “Circulation”, Vol. 67, No. 5.
 • Institute of Food and Nutrition (2018), Otyłość i nadwaga, Warszawa, http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=82 [access: 20.01.2018].
 • Kwaśniewska M., Bielecki W., Kaczmarczyk-Chałas K., Pikala M., Drygas W. (2007), Ocena rozpowszechnienia zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego - Projekt WOBASZ, „Przegląd Lekarski”, Vol. 64, nr 2.
 • Lavie C.J., Milani R.V., Ventura H.O. (2009), Obesity and Cardiovascular Disease. Risk Factor, Paradox, and Impact of Weight Loss, “Journal of the American College of Cardiology”, Vol. 53, No. 21.
 • Magrone T., Perez de Heredia F., Jirillo E., Morabito G., Marcos A., Serafini M. (2013), Functional foods and nutraceuticals as therapeutic tools for the treatment of diet-related diseases, “Canadian Journal of Physiology and Pharmacology”, Vol. 91, No. 6.
 • Must A., Spadano J., Coakley E.H., Field A.E., Colditz G., Dietz W.H. (1999), The Disease Burden Associated With Overweight and Obesity, “JAMA”, Vol. 282, No. 16.
 • Nationale Nederlanden (2015), Raport Zdrowotny Miej serce do zdrowia, https://www.nn.pl/miejsercedozdrowia/Nationale-Nederlanden-Raport-Miej-serce-do-zdrowia.pdf [access: 29.01.2018].
 • OECD (2017), Obesity Update 2017, https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf [access: 18.01.2018].
 • Poirier P., Giles T.D., Bray G.A., Hong Y., Stern J.S., Pi-Sunyer F.X., Eckel R.H. (2006), Obesity and Cardiovascular Disease: Pathophysiology, Evaluation, and Effect of Weight Loss, “Circulation”, Vol. 113, No. 6.
 • Swinburn B., Sacks G., Ravussin E. (2009), Increased food energy supply is more than sufficient to explain the US epidemic of obesity, “The American Journal of Clinical Nutrition”, Vol. 90, No. 6.
 • Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J., Kwaśniewska M., Biela U., Kozakiewicz K., Zdrojewski T., Rywik S. (2005), Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ, „Kardiologia Polska”, Vol. 63, Supp. IV, https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/2749/5923 [access: 21.01.2018].
 • Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009), Epidemia otyłości w XXI wieku, „Zdrowie Publiczne”, Vol. 119, No. 2.
 • Tesco (2018a) https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120175606 [access: 18.02.2018].
 • Tesco (2018b) https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120085874 [access: 18.02.2018].
 • Tesco (2018c) https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120261562 [access: 18.02.2018].
 • Waśkiewicz A., Sygnowska E., Jasiński B., Kozakiewicz K., Biela U., Kwaśniewska M., Głuszek J., Zdrojewski T. (2005), Wartość energetyczna i odżywcza diety dorosłych mieszkańców Polski.
 • Wyniki programu WOBASZ, „Kardiologia Polska”, Vol. 63, Supp. IV, https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/2748/5922 [access: 21.01.2018].
 • Waśkiewicz A. (2010), Quality of nutrition and level of health knowledge in young adult Polish population – the WOBASZ project, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, Vol. 91, nr 2.
 • WHO (2003), Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, Geneva, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf [access: 20.01.2018].
 • WHO/Europe (2014), European health for all database (HFA-DB), http://data.euro.who.int/hfadb/ [access: 17.01.2018].
 • WHO (2014), Noncommunicable diseases country profiles 2014, Geneva 2014, http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2014/en/ [access: 20.01.2018].
 • WHO (2016a), Prevalence of overweight among adults, http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/ [access: 20.01.2018].
 • WHO (2016b), Prevalence of obesity among adults, http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/obesity_adults/en/ [access: 20.01.2018].
 • Wołoszynek E., Kowalczyk A., Dąbska O., Kozłowska E. (2016), Otyłość – „zmora” współczesnej cywilizacji, (in:) Warchał M. (red.), Cywilizacja zdrowia, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Warszawa.
 • Worach-Kardas H. (2005), Sytuacja demograficzna i jej związek ze stanem zdrowia ludności, (in:) Maniecka-Bryła I., Martini-Fiwek J. (red.), Epidemiologia z elementami biostatystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84e6b886-ca37-4192-9458-aeaa03cdc55c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.