Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 458-470

Article title

Korzyści i bariery benchmarkingu na przykładzie szpitali województwa pomorskiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie korzyści z wykorzystywania benchmarkingu do zarządzania finansami szpitali oraz zwrócenie uwagi na bariery, który mogą wystąpić podczas jego stosowania. Badaną populację stanowiły szpitale województwa pomorskiego. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego zidentyfikowano główne korzyści i zalety benchmarkingu. Zarządzający podkreślali usprawnienie procesu zarządzania finansami szpitala, poprawę w zakresie znajomości wyników i procesów szpitala, zwiększenie skuteczności zarządzania w aspekcie rzeczowym i kosztowym. Poza licznymi zaletami benchmarkingu wskazano również na pewne bariery i wady, które mogą obniżać skuteczność wykorzystywania tego narzędzia. Należały do nich m.in. niedostateczna wiedza na temat benchmarkingu i jego możliwości, niepełny zakres danych podlegających porównaniom, jak również niewyznaczenie zespołu benchmarkingowego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-85060c0f-f401-442e-b00a-759ba53b3cd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.