PL EN


2013 | 4 | 8 | 51-74
Article title

The Roots of Confidence in the European Union

Content
Title variants
PL
Źródła zaufania w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyzes public confidence in the EU using the fifth wave (2005-2008) of the World Values Survey. We argue that citizens’ confidence in the European Union depends on having an underlying trust in social and political institutions in their home countries, and that confidence in the EU does not differ substantially from confidence in other international organizations. In a multivariate regression analysis of individual-level data, we also examine the impact of economic variables, knowledge, and territorial identity.
PL
Artykuł analizuje zaufanie publiczne w UE przy wykorzystaniu tzw. piątej fali (2005-2008) wyników badań World Values Survey. Autorzy artykułu stoją na stanowisku, że zaufanie obywateli w Unii Europejskiej zależy od posiadania podstawowego (ukrytego) zaufania do instytucji politycznych i społecznych w swoich krajach. Zaufanie do UE, z kolei zaś, nie różni się zasadniczo od zaufania do innych organizacji międzynarodowych. Przy zastosowaniu wieloczynnikowej analizy regresji na poziomie danych indy-widualnych w artykule zbadano także wpływ zmiennych ekonomicznych, wiedzy i tożsamości terytorialnej.
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
51-74
Physical description
Contributors
  • Grand Valley State University
  • Grand Valley State University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-85417449-9779-4b4e-8df2-c89f4c17cfce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.