Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 318-333

Article title

Inclusive development. How is Poland doing in comparison to other OECD countries?

Content

Title variants

PL
Rozwój inkluzywny – Polska na tle innych krajów OECD

Languages of publication

EN

Abstracts

Inclusive development is a multifaceted conception, which makes it difficult to measure. Recent years, however, have brought some proposals for measuring this phenomenon, which opens up new opportunities to deepen the knowledge of how countries are doing in making their economic and social progress more inclusive. The aim of the paper is to examine the level of advancement of inclusive development in Poland in comparison to other OECD countries. The main hypothesis states that the development in Poland is less inclusive than the OECD average. The research covers data from 30 countries (OECD members, excluding the countries where such data were unavailable), and is based on the OECD’s proposal of measurement. The study was conducted with the use of data normalisation into unified indices, taxonomic methods (cluster analysis based on the Ward hierarchic method), and comparative analysis. The results indicate areas of improvement for Poland. These are issues connected with the functioning of the labour market (the level of labour productivity, employment ratio, earnings dispersion), access to loans for starting or expanding businesses, but also life expectancy, wealth distribution, early childhood education and care, and, most of all, characteristics related to the area of governance, such as trust in the government, and voter turnout.
PL
Rozwój inkluzywny jest pojęciem wielowymiarowym, co czyni go trudnym do zmierzenia. Jednak w ostatnich latach pojawiły się propozycje pomiaru tego zjawiska, które otwierają nowe możliwości pogłębienia wiedzy na temat tego, jak poszczególne kraje radzą sobie w czynieniu ekonomicznego postępu bardziej włączającym. Celem artykułu jest sprawdzenie poziomu zaawansowania inkluzywności rozwoju w Polsce w porównaniu do innych krajów OECD. Za główną hipotezę przyjęto w artykule stwierdzenie, że rozwój w Polsce jest mniej inkluzywny niż przeciętnie w OECD. Badanie obejmuje 30 krajów członkowskich OECD (pominięto te, dla których dane nie były dostępne) i opiera się na propozycji pomiaru rozwoju inkluzywnego opracowanej przez OECD. W badaniu wykorzystano normalizację danych do jednolitych indeksów, metody taksonomiczne (analiza skupień w wersji Warda) oraz analizę porównawczą. Wyniki badania pozwoliły wskazać obszary inkluzywności wymagające w Polsce poprawy. Są to kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pracy (poziom wydajności pracy, stopa zatrudnienia, zróżnicowanie wynagrodzeń), dostęp do kredytów na rozpoczęcie lub rozszerzenie własnej działalności, ale także długość życia, dystrybucja majątku i wczesna opieka i edukacja oraz przede wszystkim czynniki związane z instytucjami publicznymi, takie jak zaufanie do rządu lub frekwencja wyborcza.

Contributors

 • Department of Economic Policy University of Gdańsk
 • Department of Microeconomics University of Gdańsk

References

 • Ali, I., Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications. Economics and Research Department, 97, Working Paper Series. Mandaluyong City: Asian Development Bank.
 • Berg, A., Ostry, J. D. (2011). Equality and Efficiency. Finance & Development, 48(3), 12–15.
 • Child care Canada. Retrieved from: https://www.childcarecanada.org (2020.07.11).
 • Corak, M. (2013). Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 79–102. DOI: 10.1257/jep.27.3.79.
 • Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution. Washington D.C.: The World Bank.
 • Eurostat website on social inclusion indicators. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators (2020.07.13).
 • Fields, G. (2001). Distribution and Development. A New Look at the Developing World.
 • Cambridge, Massachusetts, and London: Russel Sage Foundation, New York, and
 • The MIT Press.
 • Fleurbaey, M., Blanchet, D. (2013). Beyond GDP: Measuring welfare and assessing sustainability. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199767199.001.0001.
 • Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Grimm, M., Sipangule, K., Thiele, R., Wiebelt, M. (2015). Changing views on growth: What became of pro-poor growth? Poverty Reduction, Equity and Growth Network (PEGNet) Policy Brief No. 1. Kiel: Kiel Institute for the World Economy.
 • Hausmann, R., Pritchett, L., Rodrik, D. (2005). Growth Accelerations. Journal of Economic Growth, 10(4), 303–329. DOI: 10.1007/s10887-005-4712-0.
 • Ianchovichina, E., Lundstrom, S. (2009). Inclusive growth analytics: framework and application. Policy Research Working Paper, 4851. Washington D.C.: The World Bank. DOI: 10.1596/1813-9450-4851.
 • Jayalakshmi, T., Santhakumaran, A. (2011). Statistical normalization and back propagation for classification. International Journal of Computer Theory and Engineering, 3(1), 1793–8201.
 • Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 12. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45, 1–28.
 • OECD database. Retrieved from: https://stats.oecd.org (2020.07.10).
 • OECD (2015). All on board: making inclusive growth happen. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264218512-en.
 • OECD (2018). Opportunities for All: a framework for policy action on inclusive growth. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264301665-en.
 • Okun, A. M. (1975). Equality and Efficiency: The Big Tradeoff. Washington D.C.: The Brookings Institution.
 • Pouw, N., Gupta, J. (2017). Inclusive development: a multi-disciplinary approach. Current Opinion in Environmental Sustainability, 24, 104–108. DOI: 10.1016/j.cosust.2016.11.013.
 • Ranieri, R., Ramos, R. A. (2013). Inclusive Growth: Building up a Concept. Working Paper, 104. International Policy Centre for Inclusive Growth, Brasilia.
 • Rauniyar, G., Kanbur, R. (2010). Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
 • Ripley, M., Hartrich, S. (2017). Measuring Productive Employment: A ‘How To’ Note. Geneva: ILO, July.
 • Romesburg, C. (2004). Cluster analysis for researchers. North Carolina: Lulu Press.
 • Sachs, I. (2004). Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Working Paper, 35. Geneva: International Labour Organization. DOI: 10.2139/ssrn.908233.
 • Samans, R., Blanke, J., Corrigan, G., Drzeniek, M. (2015). The inclusive growth and development report 2015. Geneva: World Economic Forum (Vol. 13).
 • The Global Findex database. Retrieved from: https://globalfindex.worldbank.org (2020.07.10).
 • van Gent, S. (2017). Beyond buzzwords: What is “Inclusive Development”? Synthesis report. Retrieved from https://includeplatform.net/wp-content/uploads/2017/11/Final-Inclusive-Development-Report.pdf (2020.07.10).
 • UNDP (2019). Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. New York: UNDP. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2019 (2020.07.15).
 • WEF (2018). The Inclusive Development Index 2018. Cologne/Geneva: World Economic Forum.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-854f989f-520e-4269-a8d2-c9d83581dbea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.