PL EN


2014 | 179 | 85-93
Article title

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem gmin wiejskich

Content
Title variants
EN
The Quality of Life and the Processes of Managing the Development of Rural Communes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The creation of conditions for improvement of the quality of life in a local community is the goal of development policies at each level of local government. A special role will be played here by the gmina (commune) local government as it is vested with decision- making powers and provided with various instruments. Of crucial importance for shaping long-term development policies at the local level are planning instruments. Preliminary observations show that the improvement of life quality as an objective usually exists in the consciousness of local government authorities but actions are as a rule taken as a response to current stimuli and factors and they do not always correspond to the objectives and priorities adopted in the planning documents. In light of the foregoing, the goal of this study is to identify local policies concerning improvement of the quality of life in rural communes, based on the analysis of their local strategies and on interviews with representatives of local government authorities. Studies covered the rural communes of the Janów district in the Lubelskie province.
Year
Volume
179
Pages
85-93
Physical description
Contributors
References
  • Biniecki J., Szczupak B.: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
  • Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Red. T. Borys, P. Rogala. UNDP, Warszawa 2008.
  • Kotus J.: Społeczności lokalne wybranych gmin Wielkopolski wobec zagadnień rozwoju społeczno-gospodarczego. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2001.
  • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998.
  • Rogala P.: Raport z realizacji pracy "Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach". Etap 2. UE we Wrocławiu, Wydział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Poznań 2009.
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Dz.U. 2009, nr 52, poz. 420 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-855abaf7-3786-41aa-b22d-9ac8a87224b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.