PL EN


2017 | 16 | 4 | 123-132
Article title

Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek

Content
Title variants
EN
Causes and Circumstances of Formation Traumatic Body Injuries in Majorettes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mażoretka to tancerka, która prezentuje dwa style – baton i pompom, tańcząc według określonych zasad. Wymaga to od tańczącej umiejętności manualnych, gracji i dobrego opanowania techniki tańca. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, na których prezentują układy choreograficzne, taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i pod-rzucając przy tym pałeczki mażoretkowe. Aktywność ruchowa, którą wykonują mażoretki, kwalifikuje się do dyscyplin sportowych o zwiększonym ryzyku wystąpienia obrażeń ciała. Badaniami, przeprowadzonymi w okresie od 2014 do połowy roku 2016, objęto 23 mażoretki Klubu Sportowego Azaria z terenu województwa śląskiego czynnie trenujące i startujące w zawodach. Posłużono się ankietą zawierającą 15 pytań o charakterze jednorazowego sondażu diagnostycznego na próbie ważonej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dokonano oceny najczęstszych przyczyn urazowych obrażeń ciała, ich lokalizacji oraz okoliczności powstawania obrażeń w związku z podejmowaną aktywnością sportową i używaniem pałeczek mażoretkowych. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że najczęstszymi przyczynami urazowych obrażeń ciała mażoretek była niedostateczna rozgrzewka (52,1%) oraz brak wyleczenia poprzednio doznanych urazów (21,7%). Najczęściej urazy dotyczyły kończyn dolnych (35,5%), głowy (34,2%) oraz kończyn górnych (30,2%). Najczęściej do urazów dochodziło podczas treningów (47,8%) oraz w czasie zawodów (30,4%).
EN
Majorette is the dancer who presents two styles – baton and pom-pom, dancing according to definite principles. It requires from dancer the manual acquirements, grace and the good command of a technique of dance. The majorettes step out on stage demonstrations and the street parades, at which they present choreographic, dance-marching arrangements, to the music of brass bands, juggling and throwing up the majorettes baton at the same time. Motorial activity executed by the majorettes qualifies to the sport disciplines, with enlarged risk of appearance of body injuries. In this study, performed in a period since 2014 to half of 2016 year, 23 majorettes of Sport Club from the terrain of Silesian province actively training and starting in the competitions were involved. The questionnaire including 15 questions forming single diagnostic test on weigh sample was applied. On the basis of obtained answers, the analysis of most frequent causes of traumatic body injuries, their location, as well as the circumstances of appearance of injuries related to undertaken sport activity and the usage of majorette batons was performed. The analysis of obtained results showed, that the most frequent causes of traumatic injuries of the body in majorettes was the insufficient warming up (52,1%), as well as the lack of recovery of previously experienced injuries (21,7%). The most frequent injuries regarded bottom limbs (35,5%), head (34,2 %), as well as upper limbs (30,2%). Most often injuries occurred during trainings (47,8%), as well as during competitions (30,4%). Most often cause of traumatic injuries of the body in majorettes, regarding mainly bottom limbs and head, are incorrectly conducted warming up, especially during the training in the period of preparation for the contests, and also the lack of complete recovery of previously experienced injuries, that promotes the recurrence of body injuries.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
References
 • American Academy of Pediatrics Council on Sports Medicine and Fitness. Policy statement. (2012): Cheerleading injuries: epidemiology and recommendations for prevention. Pediatrics, 130(5), s. 966–971. https://doi.org/10.1542/peds.2012-2480.
 • Bagnulo A. (2012): Cheerleading injuries: A narrative review of the literature. Journal of the Canadian Chiropractic Association, 56(4), s. 292–298. https://doi.org/ 10.1177/03635465030310062501.
 • Boden B.P. (2007): Prevention of catastrophic injuries in sports. Instructional Course Lectures, 56, s. 385–393.
 • Cejlowa J. (1990): Rekord… na talerzu, czyli tajniki kuchni sportowca. Sport i Turystyka. Warszawa, s. 5–27.
 • Currie D.W., Fields S.K., Patterson M.J., Comstock R.D. (2016): Cheerleading injuries in United States high schools. Pediatrics, 137(1), s. 2015– 2447. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2447.
 • Goodwin E.P., Adams K.J., Shelburne J., DeBeliso M. (2004): A strength and conditioning model for a female collegiate cheerleader. Strength and Conditioning Journal, 26(6), s. 16–21. https://doi.org/10.1519/00126548- 200412000-00002.
 • Hutchinson M.R. (1997): Cheerleading injuries: patterns, prevention, case reports. Physician and Sportsmedicine, 25(9), s. 83–96. https://doi.org/ 10.3810/ psm.1997.09.1508.
 • Hwang E., Yun S., Son Y., Ko S., Lim D., Jung M., Lee D.T. (2016): Prevalence of cheerleading related injuries and rehabilitation of korean young cheerleaders. Medicine and Science in Sports and Exercise, 48 (5 Suppl 1), s. 870. https://doi.org/10.1249/01.mss.0000487607.10233.93.
 • Jacobson B.H., Hubbard M., Redus B., Price S., Palmer T., Purdie R., Altena T. (2004): An assessment of high school cheerleading: injury distribution, frequency, and associated factors. Journal of Orthopedics and Sports Physical Therapy, 34(5), s. 261–265. https://doi.org/10.2519/jospt.2004.34.5.261.
 • Knowles S.B., Marshall S.W., Guskiewicz K.M. (2006): Issues in estimating risks and rates in sports injury research. Journal of Athletic Training, 41(2), s. 207–215.
 • Koutedakis Y., Hukam H., Metsios G., Nevill A., Giakis G., Jamurtas A., Myszkewycz L. (2007): The effects of three months of aerobic and strength training on selected performance and fitness-related parameters in modern dance students. Journal of Strength Conditioning Research, 21, s. 808–812. https://doi.org/10.1519/ R-20856.1.
 • LaBella C.R., Mjaanes J. (2012): Council on Sports Medicine and Fitness. Cheerleading injuries: epidemiology and recommendations for prevention. Pediatrics, 130(5), s. 966–971. https://doi.org/10.1542/peds.2012-2480.
 • Laudner K.G., Metz B., Thomas D.Q. (2013): Anterior glenohumeral laxity and stiffness after a shoulder-strengthening program in collegiate cheerleaders. Journal of Athletic Training, 48(1), s. 25–30. https://doi.org/ 10.4085/1062-6050-47.6.03.
 • Lincoln A.E., Caswell S.Z., Almquist J.L., Dunn R.E., Norris J.B., Hinton R.Y. (2011): Trends in concussion incidence in high school sports: a prospective 11-year study. American Journal Sports Medicine, 39(5), s. 958–963. https://doi.org/10.1177/ 0363546510392326.
 • Marar M., McIlvain N.M., Fields S.K., Comstock R.D. (2012): Epidemiology of concussions among United States high school athletes in 20 sports. American Journal Sports Medicine, 40(4), s. 747–755. https:// doi.org/10.1177/ 0363546511435626.
 • Marcus M. (2014): A comparison of physiological and psychological characteristics among sport baton twirlers, competitive cheerleaders and modern dancers. University of Miami Scholarly Repository. Open Access Dissertations. 1267. http://scholarlyrepository.miami.edu/ oa_dissertations/1267.
 • Schulz M.R., Marshall S.W., Yang J., Mueller F.O., Weaver N.L., Bowling J.M. (2004): A prospective cohort study of injury incidence and risk factors in North Carolina high school competitive cheerleaders. American Journal Sports Medicine, 32(2), s. 396–405. https://doi.org/10.1177/0363546503261715.
 • Shields B.J., Fernandez S.A., Smith G.A. (2009): Epidemiology of cheerleaders' stunt-related injuries in the United States. Journal of Athletic Training, 44(6), s. 586–594. https://doi.org/10.4085/1062-6050-44.6.586.
 • Shields B.J., Smith G.A. (2009): Epidemiology of cheerleading fall-related injuries in the United States. Journal of Athletic Training, 44(6), s. 578–585. https://dx.doi.org/10.4085%2F1062-6050-44.6.578.
 • Thomas D.Q., Seegmiller J.G., Cook T.L., Young B.A. (2004): Physiologic profile of the fitness status of collegiate cheerleaders. Journal of Strength Conditioning Research, 18(2), s. 252–254. https://doi.org/10.1519/R-12802.1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8583daa6-5d94-44eb-95a7-307e5e4e63e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.