Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 235-246

Article title

Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

Authors

Content

Title variants

EN
Level of life satisfaction of the convicts serving their sentences in prisons in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. Do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia autorstwa J. Chodkiewicza. dodatkowo zamieszczono pytania odnośnie: płci, wieku, wykształcenia, bycia osobą nie karaną lub skazaną. Na podstawie danych uzyskanych od respondentów stwierdzono, iż występują różnice w poziomie zadowolenia z życia między osobami skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności a osobami nie karanymi. Średni poziom zadowolenia z obszarów obejmujących kwestie materialne i sferę seksualną (praca, finanse, zdrowie, seksualność) jest wyższy u mężczyzn w porównaniu do kobiet. Średni poziom zadowolenia z obszarów obejmujących stosunki interpersonalne (dzieci, moja osoba, krewni, związek) jest wyższy u kobiet w porównaniu do mężczyzn.

Year

Issue

2

Pages

235-246

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Allport G. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Company.
 • Argyle M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: ASTRUM.
 • Błachut A. J. (2008). Kryminologia. Wydawnictwo ARCHE
 • Carr A. (2009). Psychologia pozytywna. Poznań: Zysk i S- ka.
 • Czapiński J. (red.) (2004). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.
 • Czapiński J. (1993). Polski Generalny Sondaż Dobrostanu Psychicznego. Warszawa- Olsztyn.
 • Czapiński J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa.
 • Fahrenberg J., Myrtek M. (2005). Psychophysiologie in Labor, Klinik und Alltag. 40 Jahre Projektarbeit der Freiburger Forschungsgruppe Psychophysiologie – Kommentare und Neue Perspektiven. (384-390). Frankfurt a.M.: Lang.
 • Headey B., Wearing A. (1991). Subjective Well- Being: a Stocks and Flows Framework. W: Strack, F., Argyle, M., Schwarz N. Subjective Well- Being- an interdisciplinary Perspective. Oxford.
 • Hołyst B. (1993/2003). Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.
 • Hyde J. S., Frost S. (2002). Metaanalizy w psychologii kobiety. W: B. Wojciszke (red.). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. (s. 15-47). Gdańsk: GWP.
 • Kamiński M. (2006). Gry więzienne. Oficyna Naukowa: Warszawa.
 • Keyes C. L. M., Shmotkin D., Ryff C. D. (2002). Optimizing well- being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 6, (1007-1022). The American Psychological Association Inc.
 • King L. A., Broyles Ch. K., (1997). What Makes a Life Good?. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, vol. 75, No. 1, (156-165). The American Psychological Association Inc.
 • Konopnicki J. (1971). Niedostosowanie społeczne. Warszawa: PWN.
 • Ledoux J., Phelps E.A. (2005). Sieci emocjonalne w mózgu. W: M. Lewis, J.M. haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.
 • Lindley P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Oleś P. (2002). Wprowadzenia do psychologii osobowości. Warszawa: SCHOLAR.
 • Ostrihańska Z. (1972). Kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Archiwum Kryminologii, t. 5.
 • Ostrihańska Z. (1972). Samoagresja wielokrotnych recydywistów. Przegląd Penitencjarny, 2.
 • Pervin L. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Skrzypińska K. (2002). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków: Impuls.
 • Spionek H. (1981). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.
 • Stanik B., Urban B. (2008). Resocjalizacja tom 1. Warszawa: PWN.
 • Stanik B., Urban B. (2008). Resocjalizacja tom 2. Warszawa: PWN.
 • Strelau (1985). Temperament. Osobowość. Działanie. Warszawa PWN.
 • Tatarkiewicz W. (1962/ 1990). O szczęściu. Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (1978). Historia filozofii. Warszawa.
 • Tkach Ch., Lyubomirsky S. (2006). How do people pursue happiness? Realting Personalisty, happiness – increasing strategies, and Well-being. Journal of Happiness Studies (s. 183-225).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-85a4ebe2-488b-46bd-9462-00da7790274a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.