Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 119-130

Article title

Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie przyczynowania mentalnego pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach współczesnej filozofii umysłu. Wśród rozmaitych ujęć i teorii znaczącą rolę pełnią rozważania koreańskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskujący na popularności nurt fizykalizmu nieredukcyjnego musi się zmierzyć z nakreślonymi przez Kima trudnościami. Ograniczeni zasadą przyczynowego domknięcia sfery fizycznej i groźbą przyczynowego wykluczenia sfery mentalnej, antyredukcjoniści poszukują wyjścia z tych arcytrudnych opresji

Year

Issue

22

Pages

119-130

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Baker L.R., Against Reductiv Physicalism: Causation without Reduction, wystąpienie na konferencji “Gesellschaft fur Analytische Philosophie”, Berlin, wrzesień 2006.
 • Bennett K., Mental Causation, “Philosophy Compass” 2007, nr 2, s. 316-337.
 • Davidson D., Mental Events, (w:) Essays on Actions and Events, Oxford Univerity Press 2001.
 • Dziczek S.P., Komputacjonizm a materializm. Czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2015, nr 21.
 • Feigl H., The Mental and the Physical: The Essay and a Postscript, University of Minnesota Press 1967.
 • Fodor J., Psychosemantics: The Problem o f Meaning in the Philosophy o f Mind (Explorations in Cognitive Science), Bradford Book 1989.
 • Horgan T., Causal Compatibilism and the Exclusion Problem, “Theoria” 2001, nr 16, s. 95-116.
 • Kim J., Supervenience, or Something Near Enough, Princeton University Press 2005.
 • Kim J., Supervenience and Mind, Cambridge University Press 1993. Kim J., Umysł w kwiecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • Miłkowski M., Poczobut R., Czym jest i jak istnieje umysł?, „Diametros” 2005, nr 3, s. 27-55.
 • Place U.T., Is Consciousness a Brain Process?, “British Journal of Psychology” 1957, nr 47.
 • Poczobut R., Między redukcja a emergencja. Spór o miejsce umysłu w kwiecie fizycznym, Wyd. UWr, Wrocław 2009.
 • Poczobut R., Paradoksy przyczynowokci umysłowej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2003 (7), nr 1-2, s. 196-216.
 • Shapiro L., Sober E., Epiphenomenalism - the Do ’’s and the Don ’ts, (w:) Studies in Causality: Historical and Contemporary, University of Pittsburgh Press 2007, s. 235-264.
 • Smart J.J., The Identity Theory o f Mind, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2004.
 • Stich S.P., Autonomous Psychology and the Belief-Desire Thesis, „The Monist” 1978, nr 61.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-85adc3d6-e415-4d6e-882b-51b488ae9e20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.