PL EN


2013 | 127 | 165-179
Article title

Catastrophic Risk From Public Finance Perspective

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Państwo jest odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem katastroficznym, które zagraża zasobom alokowanym zarówno w sektorze prywatnym, jak i w publicznym. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym wymaga podjęcia kroków w kierunku rozpoznania tego ryzyka, zapobiegania jego realizacji, minimalizowania konsekwencji i organizowania funduszy koniecznych dla restytucji utraconych zasobów, co jest szczególnie istotne w kontroli ryzyka katastroficznego. Rozważenie źródeł finansowania ryzyka katastroficznego dostępnych dla państwa ukazuje, że wartościowym rozwiązaniem są rezerwy. Rezerwy zapewniają potrzebne środki, można je zorganizować w sposób, który zminimalizuje hazard moralny, i wykorzystywać jako swoistą "trampolinę" w kierunku rynków kapitałowych, a tym samym stwarzać dostęp do dodatkowych środków.
Keywords
PL
Banki   Ryzyko  
EN
Banks   Risk  
Year
Volume
127
Pages
165-179
Physical description
Contributors
author
References
 • Bieniok H. (2006): Wykorzystanie podejścia systemowego w badaniu i doskonaleniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie. Kierunki badań. II Forum AE Katowice, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Closing the Financial Gap (2011). SwissRe, http://media.swissre.com/documents/pub_ closing_the_financial_gap_W1.pdf (accessed: 15 august 2011).
 • Kasperowicz-Stępień A. (2009): Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE. In: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne. Tom I. Red. T. Lubińska, A. Szewczuk. Zeszyty Naukowe nr 546, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • KE ostatecznie potwierdziła pomoc dla Polski (2010). Forbes, http://www.forbes.pl/artykuly/ sekcje/wydarzenia/ke-ostatecznie-potwierdzila-pomoc-dla-polski,5905,1 [accessed: 30 June 2010].
 • Malinowski D. (2010): Z powodu powodzi straty PGNiG idą w miliony. Wirtualny Nowy Przemysł, http://www.wnp.pl/wiadomosci/z-powodu-powodzi-straty-pgnig-idaw- miliony,111179_29_0_0_0.html [accessed: 28 May 2010].
 • Owsiak S. (1999): Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rytlewska G. (2003): Gospodarstwa domowe, System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2004): Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tchankova L.: Risk Identification - Basic Stage in Risk Management. "Environmental Management and Health", Vol. 13, No. 3.
 • Young P., Tippins S. (2001): Managing Business Risk. An Organization-wide Approach to Risk Management. American Management Association, Nowy York.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240).
 • Williams C., Smith M., Young P. (?).
 • Poundrin S. (?): Disaster Risk Financing. Working Papers Series No. 23, The World Bank.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-85d7ce38-d75d-4cf4-98ac-9bf9e361d1cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.