PL EN


2017 | 29 | 72-93
Article title

Radio Watykańskie wobec stosunków państwo–Kościół w PRL w latach 1957–1979

Content
Title variants
EN
Vatican radio towards the state-Church relations in People’s Republic of Polandin 1957–1979
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Vatican Radio (RW) is tasked with providing information about the activities of the Pope and the Holy See, as well as the situations of Churches worldwide. The Polish Section of the Vatican Radio (SPRW) implemented these tasks, and among the many topics and information presented on the RW waves it also commented on issues related to State-Church relations in Poland. The aim of the article is to look in more detail, among others, on whether and how the SPRW presented the PRL state-Church relations during the period of 1957–1979. While presenting this topic, in the 60s, the SPRW usually drew from the opinions of the western press and foreign press agencies, and in the 70s primarily from the communications of the Polish Episcopacy Conferences. The SPRW informed its listeners about the most important issues affecting State-Church relations - among others, about the lack of religious freedom in PRL, persecution of the clergy, lack of permission for sacral buildings, efforts made by the Church for allowing it freedom in its actions and respecting human rights and the rights of Polish citizens by the PRL government. The SPRW defended the Polish clergy. Additionally, for the Polish people, the SPRW was the main source of uncensored information about the situation of the Church; not only worldwide, but primarily in Poland. The SPRW aired a series of educational programmes to counteract the attempts of secularisation of the society by the Communist government. The election of Karol Wojtyła as Pope contributed to the growth of the role of the Church in Poland, and made the SPRW face new challenges. It had its unparalleled contribution in accompanying the Pope during his pilgrimages and providing Polish listeners with the latest information not presented in the state media.
Year
Issue
29
Pages
72-93
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Contributors
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Dąbrowski S., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. w interpretacji i ocenie centralnej prasy katolickiej i partyjnej [w:] Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945–1978, red. S. Dąbrowski i B. Rogowska, Wrocław 2001.
 • Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
 • Dziurok A. et al., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2014.
 • Dziurok A., Wstęp [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór dokumentów i red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
 • Eisler J., Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 • Fidos R., Zarychta-Wójcicka A., Przysucha i okolice. Przewodnik turystyczny, Przysucha 2008.
 • Gryz R., Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo-Kościół w latach siedemdziesiątych, [w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944–2010, Kraków 2013.
 • Grzebień L., Złoty jubileusz Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Pogadanki radiowe, Rzym 1988.
 • Grzebień L., Sekcja Polska Radia Watykańskiego. Złoty jubileusz 1938–1988, Rzym 1990.
 • Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
 • Kamiński Ł., Władze PRL i społeczeństwo wobec Orędzia biskupów polskich [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek. Prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wrocław 2009.
 • Kądziela P., Kościół a państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990.
 • Kozłowska A., Dwa dni z dziejów PRL. Wydarzenia z kwietnia 1960 r. w Nowej Hucie [w:] Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski i M. Kula, Warszawa 1998.
 • Łatka R., Stosunki państwo-Kościół w latach osiemdziesiątych w kontekście wizyt Jana Pawła II w Krakowie [w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944–2010, Kraków 2013.
 • Media. Leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000.
 • Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór dokumentów i red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
 • Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006.
 • Mołdawa T., Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991.
 • Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warszawa 2008.
 • Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze, Kraków 2005.
 • Rafalska D., Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008.
 • Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: Lata 1960–1974, Poznań 1995.
 • Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t.3: Lata 1975–1989, Pelplin 1996.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2006.
 • Sielezin J. R., Prasa wrocławska w walce z Kościołem w okresie Milenium Chrztu Polski (1965–1966) [w:] Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, red. S. Dąbrowski i B. Rogowska, Wrocław 2001.
 • Sowa A. L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), cz. II, Kraków 2001.
 • Stanaszek B., Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945–1967, t.1: Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz 2006.
 • Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949 – 1989, Warszawa 2012.
 • Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.
 • Zuchniewicz P., Papież nadziei. 25-lecie Pierwszej Pielgrzymki, Kraków 2004.
 • Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
 • Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-862f1554-9472-41ef-8854-2864a8d20bcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.