PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 303-313
Article title

„Nasz udział w budowaniu życia” Ruch kobiet w stulecie praw kobiet

Content
Title variants
EN
„Our contribution to the building of life” The Women’s Movement in the centenary of women’s rights
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
303-313
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Radlińska H. (1921), Dziecko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. „Poradnik dla Gospodyń Wiejskich”. Dodatek tygodniowy do „Poradnika Kółek i Stowarzyszeń Rolniczych”, nr 25, s. 85; przedruk: Radlińska H. (1979). Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism. Do druku przygot. H. Brodowska i L. Wojtczak, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 300–302.
  • Radlińska H. (1937), Nasz udział w budowaniu nowego życia, referat prof. H. Radlińskiej, wygłoszony na Walnym Zjeździe COKGW w Warszawie, zamieszczony w: „Przodownica”, R. 7, nr 24, s. 211–214; przedruk: Radlińska H. (1979), Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism. Do druku przygot. H. Brodowska i L. Wojtczak. Wstępem opatrzyła H. Brodowska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 321–331.
  • Radlińska H. (1934), Rola kobiety w życiu społecznym. „Przodownica”, R. 4, nr 1, s. 1–2; przedruk: Radlińska H. (1979), Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism. Do druku przygot. H. Brodowska i L. Wojtczak, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 310–314.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86425697-8dad-4545-ba70-07b387883ca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.