PL EN


2016 | 16 | 2 | 67-68
Article title

Andrzej Hadzik’s view on sport tourism. Review of the book, “Sport tourism, with particular focus on international sporting events”

Content
Title variants
PL
Spojrzenie Andrzeja Hadzika na turystykę sportową. Recenzja książki ,,Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych”
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This text is a review of Andrzej Hadzik’s book “Sport tourism, with particular focus on international sporting events”. It presents the substantive value of three chapters of the book, the opinion on its advantages and areas of work which could have been described in greater detail. The text also estimates the contribution of the reviewed publication to the Polish scientific thought on the phenomenon of sport tourism.
PL
Tekst stanowi recenzję książki Andrzeja Hadzika pt. „Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych”. Przedstawia wartość merytoryczną trzech rozdziałów książki, opinię na temat jej zalet i obszarów, które mogłyby zostać opisane bardziej szczegółowo. Tekst szacuje również wkład recenzowanej publikacji do polskiej myśli naukowej na temat fenomenu sportu turystyki.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
67-68
Physical description
Contributors
  • University of Physical Education in Poznan (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86443e12-91a5-4558-962b-fce977b0fc8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.