PL EN


2017 | 2(24) | 41-58
Article title

Social media as a source of market information

Authors
Content
Title variants
PL
Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Nowadays information plays an important role in the development of companies. Information constitutes the main source of building competitive advantage allowing to make a good business decision, which leads to a company’s success on the market. Conducting marketing research makes it possible to obtain valuable information, but unfortunately this method is usually associated with the necessity of bearing high costs and in many cases research itself is conducted in an incorrect way and delivers incorrect information. We live in the age of information society, which is associated with the rapid development of the Internet and tools using the Internet allowing various forms of communication. One of such tools are social media platforms, which are usually regarded as a place for building contact networks and communication with other users. It is worth pointing out here that thanks to their popularity social media have become a place which is more and more often noticed by companies. Almost every well-known brand has its profile in the social media, allowing the users of social media portals direct contact with products, or services offered by a particular brand. Persistent popularity of social media means that they are becoming a rich source of information, both about the users – current and potential clients, but also about rivals – companies with a similar profile of activity, actively operating in social networks. The starting point for further deliberations are issues associated with the functioning of social media as a place allowing to obtain market information, which in light of the concept of market intelligence constitutes an alternative to traditional marketing research.
PL
W dzisiejszych czasach informacja odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Informacje stanowią główne źródło budowania przewagi konkurencyjnej umożliwiając podjęcie trafnej decyzji biznesowej, która przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań marketingowych pozwala na zdobycie wielu cennych informacji, lecz niestety najczęściej metoda ta wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, a w wielu przypadkach same badania prowadzone są w sposób nieprawidłowy, dostarczając błędnych informacji. Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, skutkującego błyskawicznym rozwojem Internetu oraz narzędzi wykorzystujących Internet pozwalających na różne formy komunikacji. Jednym z takich narzędzi są platformy społecznościowe, które głównie kojarzone są jako miejsce budowy sieci kontaktów i komunikacji z innymi użytkownikami. Należy zauważyć, że dzięki swojej popularności, media społecznościowe stały się miejscem, które coraz częściej dostrzegane jest przez przedsiębiorstwa. Niemal każda licząca się marka posiada swój profil w sieciach społecznościowych, umożliwiając tym samym użytkownikom portali społecznościowych bezpośredni kontakt z produktami lub usługami kryjącymi się pod daną marką. Niemalejąca popularność portali społecznościowych sprawia, że stają się one bogatym źródłem informacji, zarówno o użytkownikach – obecnych i potencjalnych klientach, ale również o konkurentach – firmach o zbliżonym profilu działalności, aktywnie działających w sieciach społecznościowych. Punktem wyjścia do podjęcia dalszych rozważań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, jako miejsc pozwalających na pozyskanie informacji rynkowych stanowiących w świetle koncepcji market intelligence, alternatywę dla tradycyjnych badań marketingowych.
Publisher
Year
Issue
Pages
41-58
Physical description
Dates
online
2017-06
Contributors
author
References
  • Crowley E., Market intelligence versus marketing research, Quirk’s Marketing Research Review, 2004
  • Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014
  • Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998
  • Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
  • http://blog.brand24.pl/jak-dzieki-monitoringowi-internetu-marka-zelmer-spelnila-marzenie-4-latka/, data dostępu: 16.10.2016
  • http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/, data dostępu: 23.12.2015
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86799f67-99e7-4c15-b0fb-b4103150cce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.