Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 82-92

Article title

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na przykładzie miasta Bydgoszcz w latach 2011–2013

Authors

Content

Title variants

EN
Real Estate Taxation in Poland on the Example of the City of Bydgoszcz in the Years 2011-2013

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W publikacji zawarto analizę opodatkowania nieruchomości w Polsce na przykładzie miasta Bydgoszcz w latach 2011-2013. Celem rozważań jest ukazanie złożonej problematyki opodatkowania nieruchomości w Polsce oraz kształtowania się jego wysokości w latach 2011–2013. Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości zależy od samorządów jednotek terytorialnych, jednakże nie mogą być one wyższe od maksymalnych stawek zawartych w ustawie o podatkach lokalnych. Dochody pozyskiwane z podaktu, o którym mowa zasilają znacznie budżet samorzą-dów jednostek terytorialnych, wpływając znacznie na rozwój infrastruktury.
EN
In her article, the author included an analysis of real estate taxation in Poland on the example of the city of Bydgoszcz in the years 2011-2013. An aim of considerations is to present the complex problems of real estate taxation in Poland as well as formation of its volume in the years 2011-2013. Th e amount of real estate tax rates depends on local self-governments; however, they cannot be higher than the maximum rates provided by the Local Tax Act. Revenues obtained from the tax in question significantly increase the budget of local self-governments considerably affecting development of the infrastructure.

Year

Issue

Pages

82-92

Physical description

References

  • Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B. (2008), System podatkowy Polski, Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Szczecin.
  • Gomułowicz A., Małecki J. (2008), Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  • Wójtowicz K. (2007), System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz 969 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XVII/311/11Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XXXIII/681/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-86800a4a-0030-4008-8091-26ca7ce02796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.