Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 69-80

Article title

Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych

Content

Title variants

EN
Blockchain in decentralized authorization of barter transactions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu systemu wymiany barterowej realizującego autoryzację transakcji za pomocą łańcucha bloków (blockchain). Współczesne tendencje rozwoju działalności biznesowej wiodące w kierunku gospodarki współdzielenia (sharing economy) wskazują, że transakcje bez ekwiwalentu pieniężnego będą stosowane coraz częściej. Wymiana barterowa, czyli towar/usługa za towar/usługę wpisuje się w ten nurt transakcji gospodarczych. Różnorodność i liczba takich transakcji będzie wzrastać wraz ze wzrostem możliwości obliczeniowych superkomputerów niezbędnych do obsługi tego typu wymiany gospodarczej. Problem w tym, jak skutecznie zabezpieczyć systemy wymiany barterowej np. przed wielokrotnym wykorzystaniem tych samych towarów/ usług w wielu różnych transakcjach toczących się równocześnie. W artykule zaproponowano model systemu wymiany barterowej, w którym autoryzacja transakcji wykorzystuje koncepcję rozproszonej bazy danych.
EN
The aim of the article is to present the concept of model of the system performing authentication barter transactions using a blockchain. Modern trends of business development leading to sharing economy indicate that transactions without cash equivalent will be used more and more often. Barter exchange is part of this trend of economic transactions. The variety and number of such transactions will increase with the increase of computing capabilities of supercomputers necessary to support this type of business exchange. The problem is how to effectively secure barter exchange systems, for example, against the multiple use of the same goods/services in many different transactions taking place simultaneously. The article proposes a model of a barter exchange system in which transaction authorization uses the concept of a distributed database.

References

 • Accenture, 2018, https://www.accenture.com/us-en/insight-blockchain-technology-how-banks-building- real-time (dostęp: 28.02.2018).
 • Cakmaz Y.E., Alaca O.F., Durmaz C., Akdal B., Tezel B., Challenger M., Kardas G., 2017, Engineering a BDI Agent based Semantic e-Barter System, IEEE Conference Publications, Antalya, Turkey, s. 1072-1077.
 • Decentralized eSports Platform FirstBlood Raises $5.5M in Minutes, 2016, https://news.bitcoin.com/esports-firstblood-raises-5-5m/ (dostęp: 24.02.2018).
 • Delloite, 2016, Blockchain: the future of shares trading, https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/financial-services/articles/2-blockchain-and-the-future-of-share-trading.html (dostęp: 31.01.2018).
 • Demirkol S., Getir S., Challenger M., Kardas G., Development of an Agent based E-barter System, proceedings of the 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2011), Istanbul, Turkey, 2011, s. 193-198.
 • Dickson B., 2016, Blockchain has the potential to revolutionize the supply chain, https://techcrunch.com/2016/11/24/blockchain-has-the-potential-to-revolutionize-the-supply-chain (dostęp: 22.02.2018).
 • Forbes, 2017, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/11/29/this-is-why-blockchains-will-transform-healthcare/#63ade9e21ebe (dostęp: 22.02.2018).
 • Fortune, 2017, http://fortune.com/2017/09/12/diamond-blockchain-everledger (dostęp: 23.02.2018).
 • Fortune, 2018, http://fortune.com/2018/01/20/blockchain-identity-civic-silicon-slopes/ (dostęp: 23.02.2018).
 • IBM, 2017, Tree uses for blockchain in banking, https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/10/three-uses-for-blockchain-in-banking/ (dostęp: 2.02.2018).
 • McMullen G., 2017, Blockchain and Law in 2017: Finally friends or still foes?, https://medium.com/ipdb-blog/blockchain-and-law-in-2017-f535cb0e06c4 (dostęp: 22.02.2018).
 • Narayanan A., Bonneau J., Felten E., Miller A., Goldfeder S., 2016, Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction, Princeton University Press, Princeton.
 • PwC, 2017, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, https://www.pwc.com/gx/en/insurance/assets/blockchain-a-catalyst.pdf (dostęp: 31.01.2018).
 • Riva Sanseverino E., Di Silvestre M.L., Gallo P., Zizzo G., Ippolito M., 2017, The Blockchain in Microgrids for Transacting Energy and Attributing Losses, IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), IEEExplore.
 • Ubitquity, 2018, https://www.ubitquity.io/web/index.html (dostęp: 25.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-86cd1beb-0f31-47a8-9d4c-36db2053bff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.