Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 10(463) | 21-26

Article title

Migracje międzynarodowe seniorów

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
International migrations of seniors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ustalenie pewnych prawidłowości rządzących migracjami zagranicznymi osób starszych oraz społecznych i zdrowotnych konsekwencji tego typu wyjazdów. Analizie poddano dwa typy strumieni migracyjnych seniorów: migracje do członków rodziny oraz migracje w celu polepszenia jakości życia. Opracowanie choć nawiązuje do klasycznych teorii migracyjnych podkreśla, że w przypadku ludności po 60. roku życia zjawisko migracji jest specyficzne i nie podlega tym samym zasadom, jak przemieszczenia ludności w innych kategoriach wiekowych. Wiąże się bowiem często z przejściem na emeryturę oraz zmianami zdrowotnymi u seniorów.
EN
The aim of this article is to establish the main reasons of migration among older people and what are the social and health consequences of this type of migration. Two different types of migration were investigated: migrations to family members and migrations in search of better life quality. This paper relates the classical theories of human migration, however the finding indicates that the migration phenomenon among population after sixty can not be considered and compared to the other group ages. The migration of older population is governed by specific reasons, which in majority of cases are connected with retirement and changing health conditions.

Year

Volume

39

Issue

Pages

21-26

Physical description

Contributors

  • Zakład Scojologii Medycyny, Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-86db6c89-d2b3-4548-a75c-258c283c787c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.