Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 107-119

Article title

Twierdza Kłodzko jako obiekt turystyki historyczno-militarnej

Authors

Content

Title variants

EN
Fortress Kłodzko as an object of historical-military tourism

Languages of publication

Abstracts

PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na Twierdzę Kłodzko, zbudowaną na skalistym szczycie (369 m n.p.m.), wznoszącym się nad miastem, będącym interesującym przykładem ciągłości rozwoju zespołu umocnień, dokonującemu się na przestrzeni niemalże 1000 lat. W sezonie letnim 2014 metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) przeprowadzono badania nad ruchem turystycznym i jego uwarunkowaniami. Wyniki ankiety miały posłużyć określeniu, jaką rolę ten obiekt pełni w promocji miasta Kłodzko i regionu, a także przyczynić się do oceny stopnia wykorzystania jako źródła dochodów.
EN
The study highlighted the Kłodzko Fortress built on a rocky peak (369 meters) above the city which is an interesting example of the continuity of the development of defenses making the team over the almost one thousand years. In the summer 2014 method of diagnostic survey (survey) carried out research on tourist traffic and its determinants. The survey results were used to determine what role this object plays in promoting the city Kłodzko and the region, as well as contribute to the assessment of the degree of utilization as a source of income.

Year

Issue

Pages

107-119

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Bukal G., Twierdza Kłodzko w ujęciu historycznym, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2000.
 • Czerwiński J., Sudety. Przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2003.
 • Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011.
 • Kowalczyk A., Turystyka historyczno-militarna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009.
 • Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 • Małachowicz E., Nowożytne fortyfikacje Śląska europejskim dziedzictwem kultury, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, t. 12, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2000.
 • Podruczny G., Przerwa T., Twierdza Srebrna Góra, Bellona, Warszawa 2010.
 • Rudysz-Toczyńska K., Powojenne problemy z Kłodzką twierdzą, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2010.
 • Twierdza Kłodzka. Fakty i legendy, Centrum Informacji o Twierdzy Kłodzkiej i Regionie, Kłodzko 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-872080ee-bd21-4984-9bc2-6d20c18aa3c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.