PL EN


2010 | 1(15) | 149-157
Article title

Zachowania rekreacyjne dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim

Content
Title variants
EN
Recreational activities of children and young people in the rural environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czas wolny, jako ważna kategoria aktywności życiowej współczesnych społeczeństw pojawił się dopiero w XIX wieku i odtąd jego wymiar i znaczenie rosną. Obecnie czas wolny interpretowany jest w wieloraki sposób. W rozumieniu potocznym traktuje się go jako czas, który wymaga racjonalnego i intencjonalnego zagospodarowania. Właściwie wykorzystany czas wolny przynosi wiele korzyści nie tylko osobistych, ale i społecznych, pozwala bowiem na utrzymanie zdrowia psychofizycznego a zwłaszcza na wzbogacanie własnej osobowości i tożsamości. Kształtowanie potrzeb i postawy do aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego powinno zacząć się już w dzieciństwie, stąd też celem niniejszego opracowania jest próba określenia zachowań rekreacyjnych realizowanych w czasie wolnym dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
EN
Leisure time, as an important category of active life of modern societies, emerged only in the nineteenth century and since then its dimension and importance has been growing. Nowadays, free time is interpreted in different ways. Commonly it is treated as the time which requires rational and intentional planning. Free time which is properly used brings many benefits, not only personal but also social, as it allows for the maintenance of mental and physical health and especially for the enrichment of one's own personality and identity. Forming the needs and the right attitude to active and meaningful leisure time activities should already be initiated in childhood, hence the aim of this paper is to attempt to determine the behavior of recreational leisure activities of children and young people in rural areas.
Year
Issue
Pages
149-157
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
author
  • Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 2003. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Świat człowieka: encyklopedia. 2006. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14775-4.
  • Gołembski (red.). 2002. Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13617-0.
  • Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.). 2000. Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wyd. AWF. ISBN 83-86336-89-7.
  • Kwilecka M., Brożek Z. 2007. Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-37-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87458445-f40e-4920-aada-96626d6494e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.