Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(58) | 109-119

Article title

Inny Zagrzeb. Transformacje obrazu miasta w chorwackiej prozie fantastycznej po 1991 roku

Content

Title variants

EN
The Other Zagreb. Transformation of the City’s Image in Croatian Fantastic Fiction After 1991

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Croatian speculative fiction in the last quarter of the century has been dominated by the city of Zagreb. There are three anthologies depicting the capital of Croatia and visions of its future: Zagreb 2004 (1995), Zagreb 2014 (1998) and Zagreb 2094 (2004). Also, in Croatian dystopian fiction, the popularity of which has grown rapidly since 2010, the city becomes a metaphor for the problem of exclusion and deep inequalities between the centre and the periphery. The changes in the literary image of Zagreb over the last twen­ty-five years illustrate not only the changing perception of an urban space and different ways of experiencing the city by writers, but also depict the evolution of speculative fiction in Croatia by distinguishing its most important elements: the growth of the importance of local motifs and places, as well as blurring the rigid genre boundaries and the evolution towards the so-called slipstream fiction. Thanks to the analysis of literary images of Zagreb, questions about the attitude of fantasy literature of that time towards the main contemporary issues can be raised. The article finally offers a possibility to define either the subversive or conciliatory character of fantasy works in the context of the most dominant ideologies of that time.

Year

Issue

Pages

109-119

Physical description

Contributors

References

 • Agamben, Giorgio, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przekł. Mateusz Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.
 • Bakić, Ilija, Domaća (post)žanrovska fantastika s kraja 90-ih (panorama), „Orbis” 1991, nr 2-3, online: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/6/fanta.html [dostęp: 30.08.2018].
 • Beauchamp, Gorman, Of Man’s Last Disobedience: Zamiatin’s „We” and Orwell’s „1984”, „Comparative Literature Studies” 1973, nr 4, t. 10, ss. 285-301.
 • Caillois, Roger, Od baśni do „science fiction”, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl, przekł. Jan Błoński, Jerzy Lisowski, Krystyna Dolatowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, s. 31-65.
 • Foucault, Michel, Inne przestrzenie, przekł. Agnieszka Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6 (96), ss. 117-125.
 • Foucault, Michel, Wola wiedzy, przekł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, w: tegoż, Historia seksualności, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2010.
 • Gajin, Igor, Trend distopijskog u suvremenoj hrvatskoj prozi, „Anafora” 2015, nr 1, ss. 41-58.
 • Hume, Kathryn, Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature, New York: Methuen 1984.
 • Hutcheon, Linda, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. Anna Whiteside, Michael Issacharoff, Bloomington: Indiana University Press, ss. 1-13.
 • Jameson, Fredric, Archeologie przyszłości: Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przekł. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
 • Kazaz, Enver, Prizori uhodanog užasa, „Sarajevske sveske” 2004, nr 5, online: http://www.sveske.ba/bs/content/prizori-uhodanog-uzasa [dostęp: 30.08.2018].
 • Lem, Stanisław, Science fiction. w: tegoż, Wejście na orbitę. Okamgnienie, Warszawa: Agora 2010, ss. 11-49.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopie: Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
 • Milovanović, Miodrag, Srpska naučna fantastika, Beograd: Everest Media 2016.
 • Olkusz, Ksenia, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2010.
 • Pavičić, Jurica, Hrvatski fantastičari: Jedna književna generacija, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000.
 • Pavičić, Jurica, Prošlo je vrijeme Sumatra i Javi, „Sarajevske sveske” 2004, nr 5, online: http://www.sveske.ba/bs/content/proslo-je-vrijeme-sumatra-i-javi [dostęp: 30.08.2018].
 • Pogačnik, Jagna, Novi hrvatski roman, „Sarajevske sveske” 2016, nr 13, online: http://sveske.ba/en/content/novi-hrvatski-roman [dostęp: 30.08.2018].
 • Rewers, Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas 2005.
 • Sennett, Richard, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przekł. Magdalena Konikowska, Warszawa: Aletheia 2015.
 • Sterling, Bruce, Slipstream, „Science Fiction Eye” 1989, nr 5, ss. 77-80.
 • Suvin, Darko, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven: Yale University Press 1979.
 • Traverso, Enzo, The Memory of the Twentieth Century Left, online: Verso, https://www.versobooks.com/blogs/2414-enzo-traverso-the-memory-of-the-twentieth-century-left [dostęp: 30.08.2018].
 • Wojtaszek, Aleksandra, Podporządkowani jutra. Chorwacka proza dystopijna w ujęciu postkolonialnym, „Porównania” 2016, t. XIX, nr 19, ss. 150-162.
 • Zgorzelski, Andrzej, SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego, w: tegoż, System i funkcja, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1999, ss. 89-108.
 • Žiljak, Aleksandar, Irbis, Zagreb: Zagrebačka naklada 2012.
 • Žiljak, Aleksandar, Noć kada je završio rat, w: Zagreb 2004, red. Darko Macan, Zagreb: SFera 2005, ss. 11-36.
 • Žiljak, Aleksandar, Znanstvena fantastika u Hrvatskoj, w: Ad astra: Antologija hrvatske znanstvenofantastične novele 1976-2006, red. Tomislav Šakić, Aleksandar Žiljak, Zagreb: Mentor 2006, ss. 19-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-877ad8ee-e9b8-461e-97ff-611f601e2d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.