PL EN


2012 | 48 | 4: Historia | 119-142
Article title

Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej w sprawa Medyki

Title variants
EN
Delimitation of the eastern frontier after the 2nd World War; the Medyka case
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problem przynależności Medyki i kilku okolicznych miejscowości dzisiejszego powiatu przemyskiego do Polski, które w latach 1944-1948 pozostawały na terenie ZSRR, a w wyniku prac delimitacyjnych przekazane zostały RP. Powstał w wyniku szerokiej kwerendy archiwalnej. Pomimo, iż pierwotnie liczono, że wschodnia granica Polski wzrośnie nawet o 799 km2, to ostatecznie Polsce przyznano zaledwie 49,4 km2. Obszary te weszły w skład państwa polskiego nie zgodnie z umowami międzynarodowymi, mówiącymi o linii demarkacyjnej rozciągającej się od 3 do 8 km na korzyść Polski, ale na zasadzie wymiany poszczególnych miejscowości. Na podstawie zgromadzonych materiałów archiwalnych widać wyraźnie, że strona sowiecka nie traktowała Polski jako partnera, ale raczej słabego petenta, którego prośby mogły być dowolnie interpretowane i rozstrzygane. W konsekwencji wiele miejscowości o zdecydowanie przeważającej liczbie polskich mieszkańców pozostało w granicach ZSRR. Samo włączenie Medyki do Polski było jednak przez władze komunistyczne uważane jako gest dobrej woli. Co więcej, powiat przemyski uzyskał ważną miejscowość, będącą od tego czasu głównym przejściem granicznym regionu.
Keywords
PL
Medyka  
Year
Volume
48
Issue
Pages
119-142
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologi, anwaw@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-4168
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8791f451-6ca6-47ef-818f-583bac386a86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.