Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 189-209

Article title

Współczesna polska bibliologia – Słownik pracowników książki polskiej w liczbach i w perspektywie sieciowej

Authors

Content

Title variants

EN
Modern Polish Book Science – Dictionary of Polish Book Specialists [Słownik pracowników książki polskiej] in Numbers and in Network Analysis Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aby prześledzić rozwój nauki, przebadać można m.in. rozwój charakterystycznych dla niej teorii i metod, instytucje, w których dana nauka jest uprawiana, oraz publikacje jako wyraz pracy naukowej, a w końcu – samych pracowników naukowych. Artykuł stanowi właśnie próbę opisu przedstawicieli współczesnej polskiej bibliologii. Jako źródło danych wybrano Suplement IV Słownika pracowników książki polskiej, wydany w 2016 r. Biogramy zawarte w Słowniku zostały przeanalizowane pod kątem charakterystyk wspólnych opisanych w nim osób, takich jak: wykształcenie, miejsce pracy, udział w stowarzyszeniach naukowych. Za graniczną datę początkową analizy przyjęto rok 1945, co dało łącznie 263 rekordy. W badaniu wykorzystano analizę ilościową oraz metodę analizy sieci społecznych (ang. social network analysis, SNA).
EN
There are several ways to trace the development of science – to analyze the theory and methods, institutions and publications as an expression of scientific work, and last but not least - the scientists. Article tries to describe representatives of modern Polish book science. As a source of data Supplement IV of Dictionary of Polish Book Specialists [Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV], published in 2016, was selected. Biographies were analyzed for common characteristics, such as education, employment, participation in associations. Starting date of analysis was 1945, giving a total of 263 records. The study used quantitative analysis and a method of social network analysis (SNA).

Year

Volume

10

Issue

Pages

189-209

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

References

  • Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.
  • Heymann Sébastien, Fruchterman Reingold [online]. GitHub [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://github.com/gephi/gephi/wiki/Fruchterman-Reingold.
  • Humphries Mark D., Gurney Kevin, Network ‘Small-World-Ness’. A Quantitative Method for Determining Canonical Network Equivalence. „PLoS ONE” [online] 2008, 3 (4) [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002051.
  • Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.
  • Paul Magdalena, Współpraca bibliologicznych ośrodków naukowych w świetle sieciowej analizy publikacji, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, red. Ewa Głowacka, Mariusz Jarocki, Natalia Pamuła-Cieślak, Toruń 2016, s. 137–153.
  • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, pod red. M. Rzadkowolskiej, zespół red. M. Rzadkowolska, H. Tadeusiewicz, A. Walczak-Niewiadomska, Warszawa 2016.
  • Watts Duncan J., Strogatz Steven H., Collective Dynamics of ‘Small-world’ Networks, „Nature” 1998, nr 393, s. 440–442.
  • Tönnies Ferdinand, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, tł. M. Łukasiewicz, wstęp J. Szacki, Warszawa 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-879ca7c4-ec96-4fb5-bfa2-410e6bc899c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.