Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 167-179 (13)

Article title

NOWA KOMUNIKACJA POLITYCZNA: TWITTER ANDRZEJA DUDY

Content

Title variants

EN
NEW POLITICAL COMMUNICATION: ANDRZEJ DUDA’S TWITTER ACCOUNT

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Social media has created new formats and forms of social activity. Production, receipt of information and communications have integrated themselves introducing a new type of communication activity. The role of social media is so important that any social group can go past them indifferently. This situation also applies to politics. Portals such as Twitter, in addition to the innovative communication formula, have established „one-man relations.” The purpose of this work is to determine the formula by which Andrzej Duda runs his Twitter account. The analysis identifies the collection of the most frequently discussed topics, the most popular news, and ways of using the site by Andrzej Duda. The study used quantitative and qualitative methods, including horizontal analysis and content analysis taking into account the media context and hypertextual structure. The main purpose of the description is a thorough quantitative analysis taking into consideration aspects of qualitative analysis (categories, topics, relationships).

Year

Issue

Pages

167-179 (13)

Physical description

Contributors

 • Zakład Dziennikarstwa UMCS, pl. Litewski 3, 20-080 Lublin, e-mail: bartosz. pietrzyk@gmail.com

References

 • Brock A. 2012. From the blackhand side: Twitter as a cultural conversation, „Journal of Broadcasting &Electronic media”, nr 56 (4).
 • Ceglińska A. Kopeć-Ziemczyk K. 2016, Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków, „Studia Medioznawcze”, nr 1 (64).
 • Cieślik M. 2011, Polityka w 140 znakach, „Newsweek”, nr 32 (7).
 • Dąbrowska I. 2014, Polscy politycy w serwisach społecznościowych [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
 • Dmochowski P. 2015, Czy internet wygrał wybory?, „Gazeta Polska”, http://www.gazetapolska.pl/32775-czy-internet-wygral-wybory (20.05.2017).
 • Dobek-Ostrowska B. 2009, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Warszawa.
 • Gackowski T. 2014, Metodologie badań medioznawczych, Warszawa.
 • Gackowski T. 2014, Top 10 Polish Politicians on Twitter – a revolution in political communication?, „E-Politikon”, nr 9 (13).
 • Gazeta Wyborcza 2015, Kaczyński w „Do Rzeczy”: Nie ma dla nas żadnych szklanych sufitów, http://wyborcza.pl/1,76842,17678699,Kaczynski_w__Do_Rzeczy___Nie_ma_dla_nas_zadnych_szklanych.html (17.05.2017).
 • Giereło-Klimaszewska K. 2007, Autoprezentacja aktorów politycznych w telewizji –nowe elementy komunikowania politycznego w wyborach 2005 roku [w:] Studia nad komunikowaniem politycznym, red. J. Fras, Toruń.
 • Glaser M. 2007, Twitter founders thrive on mikro-blogging constrains, http://mediashift.org/2007/05/twitter-founders-thrive-on-micro-blogging-constraints137/ (19.05.2017).
 • Gwóźdź S., Machnik B. 2014, Media społecznościowe w teorii mediów i teorii społecznej [w:] Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, red. W. Opioła, M. Popiołek, Toruń.
 • Karnowski J. 2015, Prezydent Duda wygrał dzięki internetowi? Możliwe. Pamiętajmy jednak, że gdyby kampania potrwała dłużej, mogło być bardzo różnie, http:// wpolityce.pl/media/245973-prezydent-duda-wygral-dzieki-internetowi-mozliwe-pamietajmy-jednak-ze-gdyby-kampania-potrwala-dluzej-moglo-byc-bardzo-roznie (07.05.2017).
 • Karnowski M., Mistewicz E. 2010, Anatomia władzy, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa.
 • Konopka Nowina M. 2015, Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 • Maisel S., Brewer M.D. 2012, Parties and Elections in America: The Electoral Process, Lanham.
 • Nations D. 2017, What is a Tweet on Twitter?, https://www.lifewire.com/what-is-atweet-3486211 (21.05.2017).
 • Nowak J. 2011, Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka, Lublin.
 • Prejs A. 2015, Fanpage Trends – Maj 2015 – polityka, piłka nożna i mocne debiuty, http://blog.sotrender.com/pl/?_ga=1.117058630.1923376158.1433655842 (20.05.2017).
 • Sobkowiak L. 1996, Komunikacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki, red. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 • Taylor L., Willis A. 2006, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków.
 • Ustawa o ustanowieniu orderu „Orła Białego” z dnia 4 lutego 1921 r., DzU 1921, nr 24, poz. 136.
 • Zoonen Liesbet van 1994, Feminist Media Studies, London.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-87b0c119-cacb-4ef5-8843-263b689fcb7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.