PL EN


2017 | 22/1 | 143-151
Article title

Innowacje w kolokacjach w Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej i ich tłumaczenie na język rosyjski

Content
Title variants
EN
Innovative collocations in Dorota Masłowska’s „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” and their translation into Russian
Languages of publication
PL RU
Abstracts
EN
The paper presents the phenomenon of extended collocations in the novel Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną by Dorota Masłowska. Innovative collocations are analysed with reference to an adverb ‘doszczętnie’ [Eng. thoroughly]. New unconventional collocations are among the factors thanks to which the language of the novel is believed to have undergone deconstruction. Unfortunately, in the Russian version of the novel the translator did not reflect the discussed phenomenon, which deprived Russian readers of part of the aesthetic linguistic experience available to Polish readers.
Year
Issue
Pages
143-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Białek E., Kolokakcja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 • Cybulski M., „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej – mechanizmy destrukcji świata i języka, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. V, s. 441–453.
 • Janikowski P., Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej, Katowice – Częstochowa 2008.
 • Kiklewicz A., Znaczenie leksykalne rzeczownika a jego funkcja w strukturze semantycznej zdania, „Poradnik językowy” 2014, nr 6, [online] <http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/numer. php?nr=6&rok=2014> (dostęp: 15.01.2017).
 • Klejnocki J., Oda do dresu, „Tygodnik Powszechny” z 20 października 2002, nr 42 (2780), [online] <www.tygodnik.com.pl/numer/278042/klejnocki.html> (dostęp: 15.01.2017).
 • Moch W., Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, „Linguistica Bidgostiana” 2004, t. I, s. 97–115.
 • Osadnik W., Przekład jako poszukiwanie ekwiwalencji kulturowej (o angielskim tłumaczeniu „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej), [w:] Odmienność kulturowa w przekładzie, red. P. Fast, P. Janikowski, Katowice – Częstochowa 2008, s. 157–176.
 • Pilch J., Martwy jak Przybyszewski, „Polityka” z 4 stycznia 2003, nr 2382.
 • Radziwon M., „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” Masłowska, Dorota, „Gazeta Wyborcza” z 18 maja 2003, [online] <http://wyborcza.pl/1,81826,1482020.html> (dostęp: 15.01.2017).
 • Smyczyńska A., Adaptacja wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej jako przykład strategii adaptacyjnej we współczesnym filmie polskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura, t. I, Folia 88, Kraków 2010 [online] <http://studiadecultura. up.krakow.pl/article/view/1587/1379> (dostęp: 15.01.2017).
 • Szpila G., Formy i funkcje frazeologizmów w powieści Doroty Masłowskiej, „Język Polski” 2010, nr 4–5, s. 310–320.
 • Szpila G., Frazeologia w twórczości Doroty Masłowskiej, [w:] Problemy frazeologii europejskiej X, red. D. Bralewski, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87cccb74-9796-416a-b7bd-447830bb1d3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.