Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(47) | 4 | 73-91

Article title

Tożsamość pogranicza jako kategoria socjologii pogranicza. Próba reinterpretacji

Title variants

EN
Identity as a category of borderland sociology. An attempt to reinterpret

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba reinterpretacji pojęcia tożsamości pogranicza jako kategorii socjologii pogranicza. Przedstawiona koncepcja, w nawiązaniu do istoty tożsamości oraz pogranicza, uwzględnia łącznie zarówno tożsamość większości, jak i mniejszości kulturowych zamieszkujących na pograniczach. Została tak przedstawiona, aby mogła mieć zastosowanie do realizacji badań empirycznych. W zakończeniu Autor wyróżnił trzy typy tożsamości zbiorowych, określanych jako tożsamości pogranicza: tożsamość wiążącą, tożsamość pograniczną oraz tożsamość intergraniczną.
EN
The aim of the article is an attempt to reinterpret the concept of borderland identity as a category of borderland sociology. The presented concept, in reference to the essence of the identity and the borderland, takes into account both the identity of the majority as well as cultural minorities living on the borderlands. It has been presented so that it could be applicable to the implementation of empirical research. In conclusion, the Author distinguished three types of collective identities defined as borderline identities: binding identity, borderland identity and inter-border identity.

Year

Volume

Issue

4

Pages

73-91

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

References

 • Bauman Z.: Ziemia, krew i tożsamość, „Przegląd Polonijny” 19(1993), z. 4.
 • Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 • Bukowska-Floreńska I.: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1(1997).
 • Dashefsky A.: Ethnic Identity in Society, Chicago: University of Connecticut 1976.
 • Gellner E.: Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991.
 • Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 • Kłoskowska A.: Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 36(1992), nr 1.
 • Kwiatkowska A.: Tożsamość i poczucie szczęścia mieszkańców pogranicza, w: Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji badań, red. J. Miluska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego 2016, s. 169-198.
 • Nikitorowicz A.: Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2014.
 • Nikitorowicz J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok: Trans Humana 1995.
 • Nikitorowicz J.: Wielokulturowość w procesie. Ku wielowymiarowej tożsamości społeczno-kulturowej, w: Pogranicza, red. M. Bieńkowska, W. Żelazny, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015, s. 13-32.
 • Nowicka E.: Etniczność a sytuacja mniejszościowa, „Przegląd Polonijny” 15(1989), z. 1.
 • Ossowski S.: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.
 • Paleczny T.: Socjologia tożsamości, (Regiony humanistyki nr 1), Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego 2008.
 • Putnam R.: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, Kraków–Warszawa: Instytut Wydawniczy „Znak” 1995.
 • Radłowska K.: Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok: Fundacja Sąsiedzi 2017.
 • Rusek H.: Dylematy tożsamości miasta na granicy – Cieszyn: Czeski Cieszyn, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 163-176.
 • Sadowski A.: Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2008, t. 14, s. 17-30.
 • Smolarkiewicz E.: Tożsamość na pograniczach, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 143-152.
 • Stadnicki G.: Miasto jako „pogranicze kulturowe”, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2008, s. 101-114.
 • Synak B.: Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998.
 • Trutkowski C., Mandes S.: Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-87e2a37f-6455-4332-98f0-d67e9381c95d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.