PL EN


2003 | 6 | 87-100
Article title

Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trzecia fala globalizacji jest pochodną postępu technicznego, standaryzacji procesów wytwarzania, wzrostu wydajności pracy, liberalizacji handlu i przepływu kapitału, upowszechniania się inwestycji zagranicznych oraz integracji regionalnej. Transformacja społeczno-gospodarcza rozpoczęta na początku lat 90. minionego wieku wpłynęła na zmianę postrzegania naszego państwa przez międzynarodowe instytucje polityczne i gospodarcze, inwestorów oraz przywódców państwowych. W minionym dziesięcioleciu Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO, MFW, WTO oraz OECD. Przed nami rysuje się członkostwo w Unii Europejskiej. Efektem ponad 10-letniej transformacji są wyraźne zmiany społeczne i gospodarcze. Bilans tych zmian zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne zdarzenia.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
  • Kołodko G.W., 2001, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Toruń
  • Stańczyk A., 2002, Innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków
  • Strategia rozwoju Polski do roku 2020, 2000, t. 1, Warszawa
  • Struktury przemysłowe w gospodarce, 1997, pod. red. L. Olszewskiego i J. Mozrzymasa, Wrocław
  • Współczesna gospodarka świata, 1999, pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk
  • Wysokińska Z., 2001, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa–Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-880e4b66-0a20-4a04-88c2-03649687ca53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.