PL EN


2016 | 10 | 1 | 33-45
Article title

Rola wschodniego katolicyzmu w optyce zjednoczenia chrześcijańskiego

Content
Title variants
EN
Role of the eastern catholicism in optics of unification christian
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cały okres powojenny aż do przemian ustrojowo-społecznych w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia był bardzo złożony i na długo zdestabilizował struktury wschodniego Kościoła katolickiego we wschodniej Europie. W związku z tym katolicka wspólnota wschodnia pod wieloma względami była postrzegana jako pewna odmienność wspólnotowa wewnątrz Kościoła rzymskiego. Ta forma recepcji obowiązywała m.in. w ówczesnej Polsce, gdzie miejscowych grekokatolików utożsamiano jedynie z zjawiskiem obrządkowym.
EN
The historical role of the Eastern Catholicism causes still many contradictions and ambiguities. Like there is this objective reasons, which have completely different base than modern sometimes incredibly attempt to interpret the phenomenon. It must be emphasized that the main factor inspiring attention to the heritage of the Eastern Catholics in recent times is the Ecumenical dialogue in the fi eld of Catholic-Orthodox. On the background of often to exchange views on the historical authenticity and effectiveness of a pragmatic of the Eastern Catholic. Provided here the fundamental method of action is directed on you will achieve real progress in the Catholic-Orthodox unifi cation process, from here completely not by chance the so-called Uniate Church is surrendering to the specifi c judgement. This judgement assumes different shades and the different weight depending on the degree of employing pages in specifi c moments.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
33-45
Physical description
Contributors
  • Zakład Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, moskalyk@amu.edu.pl.
References
  • Cardinal Lubacziwsky to Cardinal Cassidy, „Eastern Churches Journal” 94 (1993), nr 1, s. 29–35.
  • Hryniewicz W., Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980–1991, Warszawa 1993.
  • Hryniewicz W., Przeszłość pozostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Opole 1995.
  • Keramé O., The Basis for Reunion of Christians: The Papacy Reconsidered, „Journal of ecumenical Studies” 1971, No 8, s. 812–816.
  • Moskałyk J., Idea partykularyzmu eklezjalnego w oparciu o Dekret o Kociołach Wschodnich
  • Katolickich, „Studia Oecumenica” 2014, nr 14, s. 213–224.
  • Opredelenija Pomestnogo Sobora Russkoj Prawosławnoj Cerkwi, „Żurnal Moskovskoj Patriarchii” 1990, nr 9, s. 8–9.
  • Stoćkyj J., Międzywyznaniowe konflikty na Ukrainie w latach 1989–1991: przyczyny, przebieg i następstwa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2 (2004), s. 100–110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-881944c9-9859-41d7-8ba8-6fc0e8092671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.