Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 48-53

Article title

Stosowanie metody zarządzania projektami w miastach na prawach powiatu w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Realizacja wielu zadań ukierunkowanych na zaspokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców miasta wymaga podejmowania działań w zakresie racjonalnego wydatkowania środków finansowych. Pomocne w tym zakresie może być opracowanie, a następnie wdrożenie strategii rozwoju lokalnego. Opracowanie strategii rozwoju pozwala na skupienie działań i zasobów wokół wskazanych w tym dokumencie priorytetów. Skuteczna implementacja strategii pozwala z kolei osiągnąć sformułowane cele strategiczne. Wdrożenie strategii rozwoju może być wspomagane poprzez wykorzystanie koncepcji zarządzania projektami oraz portfelem projektów. Metoda zarządzania portfelem projektów doskonale wpisuje się w metody implementacji strategii, ponieważ jest łącznikiem między planowaniem strategicznym a poziomem zarządzania projektami (Stawicki, 2009, s. 82). Jest to metoda, która pozwala na wybór, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, właściwych projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

48-53

Physical description

Dates

published
2018

References

 • Artto, K.A., Dietrich, P.H., Ikonene, T. (2002). Industry Models of Project Portfolio Management and Their Development. W: D.P. Slevin, J.K. Pinto, D.J. Cleland (red.), Proccedings of the PMI Research Confernece 2002. Project Management Institute, Newton Square, PA.
 • Caba, A., Latoń, D., Latusek, A., Sobiło, B., Borowczak, A. (2015). Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Chmielarz, W. (2012). Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi. Problemy Zarządzania, 38/3.
 • Jałocha, B. (2014). Zarządzanie portfelem projektów. Koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jaskanis, A., Marczewska, M., Darecki, M. (2015). Zarządzanie projektami w administracji publicznej. Warszawa: PRESSCOM Sp. z o.o.
 • Kerzner, H. (2005). Advanced Project Management. Gliwice: Helion.
 • Kozarkiewicz, A. (2012). Zarządzanie portfelem projektów. Warszawa: PWN.
 • Project Management Institute (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBoK Guide, Newton Square: PMI.
 • PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami (2009). London: OGC.
 • Sońta-Drączkowska, E. (2012). Zarządzanie wieloma projektami. Warszawa: PWE.
 • Stawicki, J. (2009). Zarządzanie portfelem projektów. W: M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.). Strategiczne zarządzanie projektami. Warszawa: Bizzare.
 • Strojny, J., Szmigiel, K. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Modern Management Review, vol. XX, 22 (3/2015).
 • The Standard for Portfolio Management (2008). Newton Square, Pensylwania: PMI.
 • Wodecka-Hyjek, A. (2010). Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 234/2010.
 • Błaszczyk, W., Bednarska-Wnuk, I., Kuźbik, P. (2010). Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wyrozębski, P. (2014). Zarządzanie wiedzą projektową. Warszawa: Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-88279257-ecbd-46b2-8d07-9d13d4ff10ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.