Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 1 | 127-139

Article title

O nowych użyciach czasownika „masakrować” we współczesnej polszczyźnie

Authors

Title variants

EN
New uses of the verb “masakrować” in contemporary Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiony został rozwój semantyczny czasownika „masakrować” w powojennej polszczyźnie. Omówione zostały znaczenia tego leksemu nienotowane przez słowniki języka polskiego; szczególną uwagę zwrócono na popularność, jaką w ostatnim czasie zyskuje on w tekstach dotyczących tematyki politycznej, służąc w nich do referowania wypowiedzi osoby trzeciej (w zdaniach typu „Korwin masakruje lewaka”).
EN
The article presents the semantic development of the verb “masakrować” in contemporary Polish. Meanings of this lexeme not recorded in dictionaries of Polish have been discussed. Particular attention has been paid to the popularity it is gaining in texts regarding political topics where it is used to report words of a third party (in sentences like “Korwin masakruje lewaka”).

Journal

Year

Volume

97

Issue

1

Pages

127-139

Physical description

Contributors

  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-882f0bf8-9557-4782-8451-9c798d222615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.