PL EN


2012 | 5(88) | 11-22
Article title

Struktura wynagrodzeń w procesie zmian

Content
Title variants
EN
Reward Structure in the Process of Change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach postępującej globalizacji i rosnącej konkurencji nie pozostaje bez wpływu na systemy wynagrodzeń. Rośnie ich znaczenie jako istotnego narzędzia skutecznego motywowania pracowników do coraz większych osiągnięć. Pociąga to za sobą zmiany charakteru i wewnętrznej struktury wynagrodzeń. Zmiany te nadają wynagrodzeniu bardziej kompleksowy charakter, uwzględniający materialne i niematerialne składniki wynagradzania i większą równowagę między nimi. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian w strukturze wynagrodzenia całkowitego.
EN
Dynamic social and economic development, subject to conditions of ongoing globalization and growing competition, are not without their impact on remuneration systems. Their importance as a significant tool for effectively motivating workers to strive for ever greater achievements is growing. This brings with it a change in the character and internal structure of rewards. These changes give rewards a more comprehensive character, taking into account the tangible and intangible components of rewards and improving the balance among them. The goal of this article is a presentation of change in the structure of total rewards.
Year
Issue
Pages
11-22
Physical description
Document type
article
Dates
published
2012-10-15
Contributors
  • S. Borkowska, ILSS, Warsaw, Poland
References
  • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 22-23.
  • Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, [w:] S. Borkowska (red.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, Instytut Pracu i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 22.
  • Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Deloitte (2012), Top Five Total Rewards Priorities Survey Strategy Challanges zero in on shortage of talent and pressure of helth care [www.deloitte.com/us/about].
  • Karp S. (2003), Section 529 and Deffered Compensation Plans, „Compensation & Benefits Review, nr 2, s. 44.
  • Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa.
  • Welch J., Welch S. (2005), Winning znaczy zwyciężać, wyd. Studio Emka, Warszawa.
  • Sedlak K. (2012), Total Rewards – przyszłość systemów wynagradzania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“, nr 5.
  • Zielak P. (2012), Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8849f275-19c7-44bf-90bd-82c1ef0a9240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.