PL EN


2004 | 6 | 175-190
Article title

Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami

Authors
Content
Title variants
EN
A hostile takeovers of companies - the defense tactics against unwelcome offers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki wrogich przejęć na polskim rynku kapitałowym. Autor koncentruje rozważania na działaniach podejmowanych przez spółkę będącą obiektem wrogiego przejęcia i prezentuje techniki obrony pozostające do jej dyspozycji. Ponadto na przykładzie próby przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank omawia i ocenia strategię obrony zastosowaną przez zarząd zaatakowanej spółki.
EN
You can encounter many forms of mergers and takeovers in economic practice. The most spectacular one, though relatively rarely appearing on the market, but always stirring up strong emotions, is the transaction known as "hostile takeover". This article aims at bringing the problem of the hostile takeover transactions closer to the reader, and particularly the presentation of defense tactics against unwelcome takeover offers. The first part of the paper presents and classifies means of defense, which is at the disposal of a target-company. In the second part of the paper representing the study of a case where there was an attempt of the hostile takeover of BIG Bank Gdański by Deutsche Bank, on the strength of the classification of the defense means presented in the first part of the paper, further analysis has been made heading towards the identification and assessment of the defense strategy used by the BIG Bank management.
Year
Issue
6
Pages
175-190
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
References
 • Bagnoli M., Lipman B.I., Stock Repurchase as a Takeover Defense, "The Review of Financial Studies" 1989, vol. 2, no. 3.
 • Bruner R., Hostile Takeovers: A Primer for the Decision-Maker, University of Virginia Darden School Foundation 2001.
 • Coyle B., Mergers and Acquisitions, CIB Publishing 2000.
 • Domagalski M., Zmiana układu sił, "Rzeczpospolita" 2000, nr 84.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
 • Gaughan P.A., Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons 1999.
 • Hazel J., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa 2000.
 • Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1998.
 • Jenkinson T., Mayer C., Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym, LIBER, Warszawa 1998.
 • Kharbanda O.P., Stallaorthy E.A., Takeovers, Acquisitions and Mergers, Kogan Page Ltd. 1988.
 • Kodeks spółek handlowych, ustawa z 15 września 2000 r., Dz.U. 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 • Lefanowicz C.E., Robinson J.R., Smith R., Golden Parachutes and Managerial Incentives in Corporate Acquisitions: Evidence from the 1980s and 1990s, "Journal of Corporate Finance" 2000, nr 6.
 • Molin J., Optimal Deterrence and Inducement of Takeovers: An Analysis of Poison Pills and Dilution, Stockholm School of Economics, "Working Paper" 1996, nr 102.
 • Nathan Ch.M., Taking out Takeover Insurance, [w:] The Mergers and Acquisitions Handbook, McGraw Hill 1987.
 • Sasiak R., Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Sikora M., Devensive Tactice, [w:] The Mergers and Acquisitions Handbook, McGraw Hill 1987.
 • Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Szpringer W., Koncepcja przyjaznych i wrogich fuzji kapitałowych w prawie rynku kapitałowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-88520246-5ca3-444a-8bd4-7efda7c31bf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.