Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 18-30

Article title

Efektywnoś produkcji żywca wieprzowego – studium przypadku .

Content

Title variants

EN
THE EFFICIENCY OF PORK PRODUCTION – CASE STUDY

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W pracy dokonano oceny opłacalności produkcji żywca wieprzowego na przykładzie celowo dobranego gospodarstwa rodzinnego specjalizującego się w chowie trzody chlewnej.
EN
This paper gives an assessment of the profitability of swine slaughter animal production using the example of a purposefully chosen family-owned holding specializing in swine breeding.

Year

Issue

Pages

18-30

Physical description

Dates

received
2018-05-16
accepted
2018-11-20

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
 • Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości

References

 • Augustyńska I. (2017): Regionalne zróżnicowanie wielkości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce w latach 2011-2016. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4, s. 80-92.
 • Ceny produktów rolnych (2016): GUS, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2007): Podstawy analizy finansowej. Wyd. II, Warszawa PWE.
 • Kałowski A., Wysocki J. (red.). (2013): Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Knecht D., Środoń S. (2011): Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany nr 4, s. 1-5.
 • Kozera-Kowalska M. (2017): The food security and safety in the case of pork production in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1(43), p. 95-102.
 • Kwaśnicki W. (2013): Cykl świński – próba modelowania i analizy. Uniwersytet Wrocławski, s. 1-13.
 • Marquer P., Radabe T., Forti R. (2014): Pig farming in the European Union: considerable variations from one Member State to another. Eurostat, Statistics in focus 15/2014. p. 7.
 • Ruciński P. (2015): Poland- 2015 Livestock and Products Report. USDA Foregin Agricultural Service.
 • Sobczyński T. (2008): Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 – implikacje dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 94(2), s. 106-114.
 • Stępień S., Polcyn J. (2016): The phenomenon of cyclical fluctuations on the pork market – global perspective. Management Vol. 20, No. 1, p. 382-396.
 • Sulewski P. (2014): Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych – ujęcie teoretyczne i empiryczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 34194), s. 87-105.
 • Szarek S., Kałuża H. (2004): Optymalizacja skali produkcji żywca wieprzowego przy zastosowaniu progu rentowności. Roczniki Naukowe Zootechniki, T. 31, z. 2, s. 289-298.
 • Szymańska E.J. (2015): Profitability of pig farms in Poland after integration to the EU. Proceedings of the International Conference „Economic Science for Rural Development”, Jelgava 24-25 April 2015, No 39, p. 97-107.
 • Szymańska E.J. (2017): The development of the pork market in the world in terms of globalization. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4, s. 843-850.
 • Środoń S., Knecht D. (2013): Dynamika cen a opłacalność produkcji wieprzowiny w 2012 roku (w:) Trzoda chlewna w gospodarce narodowej. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 55-56.
 • Wąs A., Rudzińska K. (2010): Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej – studium przypadku. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, T. 97, z. 4, s. 210-220.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8861dae7-63dd-42e2-b5a3-e159fe7ef7ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.