Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 117-133 (17)

Article title

KOMUNIKOWANIE UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA FACEBOOKU W TRAKCIE KRYZYSU SEJMOWEGO NA PRZEŁOMIE 2016 I 2017 ROKU

Content

Title variants

EN
COMMUNICATION OF POLITICAL GROUPINGS ON FACEBOOK DURING THE SEJM CRISIS AT THE TURN OF 2016 AND 2017

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of research was to indicate the political communications of political parties on social media, during political crisis in Poland. It was hypothesized, that the political crisis allowed the promotion of political party platforms among citizens. The research results showed that parties used fanpages on Facebook to politically discredit their political opponents, shaping or promoting their own images. I specified: the subject area of published posts, the kind of posts, form of promotion the image and form of engagement of users. I applied quantitative and qualitative research. Content analysis and comparative methodology were used.

Year

Issue

Pages

117-133 (17)

Physical description

Contributors

 • Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, e-mail: anna_szwed@poczta.fm

References

 • Dobek-Ostrowska B. 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
 • Du Vall M., Walecka-Rynduch A. 2010, Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowaniawładzy. Media i polityka, t. 2, red. M. Du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków.
 • Fanpage Kukiz’ 15.
 • Fanpage Nowoczesna, https://www.facebook.com/Nowoczesna.oficjalnie/?fref=ts (16.12.2016–12.01.2017).
 • Fanpage PiS, https://www.facebook.com/pisorgpl/?fref=ts (16.12.2016–12.01.2017).
 • Fanpage PO, https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska/?fref=ts (16.12.2016–12.01.2017).
 • Fanpage PSL, https://www.facebook.com/nowePSL/?fref=ts (16.12.2016–12.01.2017).
 • Herbut R. 1996, Kryzys [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Jacuński M. 2016, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław.
 • Juza M. 2014, Wykorzystanie internetowych środków przekazu w procesie komunikowania politycznego [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
 • Juza M. 2016, Komunikowanie polityczne w obliczu zmieniającego się współcześnie internetu [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
 • Karwat M. 2000, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń.
 • Nahirny R. 2015, Erving Goffman, kontrola widzialności i kłopoty z publicznością w mediach społecznościowych [w:] Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności, red. K. Kopecka-Piech, Gdańsk.
 • Nosal P. 2009, Polityczny „homo ludens”. Politycy i widowisko [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń.
 • Otwinowski W. 2010, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, nr 2.
 • Piontek D. 2011, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań.
 • Sallingaros N.A., Architektoniczne memy w świecie informacji, przeł. J. Kupikowski, 2006, http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/memes-polish.pdf (8.06.2017).
 • Skarżyńska K. 2005, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa.
 • Strona internetowa Kancelarii Sejmu RP, Głosowania w dniu 16–12-2016 r. na 33. posiedzeniu Sejmu, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=listaglos&Id Dnia=1570 (18.04.2017).
 • Strona internetowa Kancelarii Sejmu RP, Informacje na temat zmian organizacji pracy mediów w Parlamencie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=75C382A83FC44D16C1258089005E2582 (18.04.2017).
 • Strona internetowa Kancelarii Sejmu RP, Komunikat Biura Prasowego ws. Wstępu dziennikarzy do budynków Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=572D62F27EFB66D4C125808F002F015C (18.04.2017).
 • Strona internetowa Kancelarii Sejmu RP, Nowe Centrum Medialne, s. 4–5, http://www.sejm.gov.pl/media8.nsf/files/ (18.04.2017).
 • Strona internetowa PiS, Dzisiejsza sytuacja w Sejmie przybrała charakter chuligaństwa parlamentarnego, http://pis.org.pl/aktualnosci/dzisiejsza-sytuacja-w-sejmie-przybrala-charakter-chuliganstwa-parlamentarnego (8.04.2017).
 • Szpunar M. 2012, Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa.
 • Van Dijk J. 2010, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, przeł.J. Konieczny, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-886b77a3-8f0b-4e4b-bb5d-d91e4f458045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.