PL EN


Journal
2014 | 2(37) | 125–135
Article title

Projekt if-Theology. Pomiędzy fantazmatem a rzeczywistością

Content
Title variants
EN
Project of if-Theology. Between phantasm and reality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metateologia uprawiana „od wewnątrz” teologii zawiera twierdzenie, że warunkiem koniecznym uprawiania teologii przez dany podmiot jest wiara tego podmiotu. W artykule zaproponowano pewne przekształcenie – przy pomocy narzędzi logicznych – twierdzeń teologii. Niezależnie od różnych postaw propozycjonalnych różnych podmiotów wobec twierdzeń teologii wszystkie podmioty posiadają te samą postawę propozycjonalną wobec nowej postaci twierdzeń teologii. Stanowi to pewien argument przeciwko wspomnianemu na początku twierdzeniu metateologicznemu.
Journal
Year
Issue
Pages
125–135
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Bronk A., Majdański S., Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, „Nauka” 2006 nr 2, s. 81–110.
  • Carnes J. R., Axiomatics and dogmatics, New York 1982.
  • Hellman G., Mathematics without numbers, Oxford 1989.
  • International Theology Comission, Theology today. Perspectives, principles and criteria, Vatican 2012.
  • Polak T., Teologia i nauki. Pytanie o metodologie i „wyznaniowość” teologii, http://www.graniczne.amu.edu.pl/PPGWiki/attach/ReligiaNaukaNagrania/re10–03–24.pdf (22.082013).
  • Tokarz M., Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8887ccdb-8fc1-49a4-8c5e-dd5a65640130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.