PL EN


2017 | 62 | 3 (373) | 37-49
Article title

Odwołanie organów gminy a sposób ich wyboru – postępowanie nadzorcze

Authors
Content
Title variants
EN
Dismissal of Municipal Bodies and the Manner of their Appointment – Supervisory Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the issues related to the appointment or dismissal of municipal bodies in the supervisory proceedings. In his article, the author discusses the changes that have taken place since 1990 as a result of the change in the self-governmental system, and he analyses them from the perspective of the bodies elected in direct elections. He also emphasises the need to discuss potential changes that would prevent serious and recurring breaches of the law on the part of municipal bodies.
Year
Volume
62
Issue
Pages
37-49
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
author
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
  • Dolnicki B. 1997. „Klasyfikacja środków nadzoru nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim”. Samorząd Terytorialny 6.
  • Dolnicki B. 2015. „Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym”. Samorząd Terytorialny 3.
  • Borówka K. „Ewolucja środków nadzoru o charakterze personalnym na przykładzie rozwiązania rady gminy oraz odwołania wójta”. Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXXIV : 105.
  • Rulka M. 2016. „Próg frekwencyjny w gminnych referendach odwoławczych”. INFOS BAS 17 : 3.
  • Banaszak B., A. Preisner. 1996. Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, 194 i 195. Wrocław.
  • Rulka M. 2014. „Wymóg frekwencyjny w referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego”. Samorząd Terytorialny 7-8 : 158.
  • Chróścielewski W. 1994. „Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu terytorialnego”. Samorząd Terytorialny 10 : 51
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-889970b5-ddf4-4273-a02e-410b51fb6a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.