PL EN


2014 | 24 | 211-229
Article title

Recepcja objawień fatimskich w polskiej myśli teologicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Reception Fatima in Polish theological thoughts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zbawczy plan Boga trwa dalej. Dlatego macierzyńska opieka Maryi, widoczna w historii Jezusa, nie kończy się wraz z Wniebowzięciem. W powyższym artykule- referacie na Sympozjum mariologicznym (Paradyż - 19.05.2014 r.) chodzi o aktualność Orędzia Fatimskiego dla Polski. Polska tradycja maryjna jest głęboko zakorzeniona w świadomości Narodu. „Teologia zawierzenia” Maryi wyrosła z naszej tysiącletniej pobożności maryjnej. Oddanie się Polski Niepokalanemu Sercu Maryi (8.09.1946 r.) nabrało ogólnonarodowego znaczenia. Polska weszła na fatimską drogę zawierzenia Maryi. Tematykę objawień fatimskich szeroko opracowuje Sekretariat Fatimski w Zakopanem. Wielka Nowenna Fatimska (2009-2017) w Polsce stała się wezwaniem Polaków do współpracy w dziele zbawienia ludzi. Kard. A. Hlond, wraz z Episkopatem, oddaje Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z główną ideą objawień fatimskich. Kard. S. Wyszyński łączy program duszpasterski z treścią objawień fatimskich przez wątek narodowy, oddając Polskę w macierzyńską niewolę Maryi, w ramach tradycji Ślubów króla Jana Kazimierza. Jan Paweł II w swoim pontyfikacie, przywołuje często posłanie Matki Bożej Fatimskiej wzywające do wynagradzania za grzechy świata. Wśród ruchów fatimskich wyróżnia się Apostolat Rodzin Fatimskich, który jest wezwaniem do uświęcania rodzin. Istotną cechą duchowości fatimskiej jest modlitwa.
EN
God's saving plan continues. Therefore, the maternal protection of Mary, appears in the story of Jesus, does not end with the Assumption. In this paper - Mariological Symposium (Paradyż - 19.05.2014 r.) As for the timeliness of the message of Fatima for Polish. Polish Marian tradition is deeply rooted in the consciousness of the nation. "Theology of entrustment" to Mary grew out of our thousand Marian devotion. Devotion to the Immaculate Heart of Mary Polish (8.09.1946 r.) has gained a national matter. Poland entered the path of Fatima entrustment to Mary. The topic of Fatima Fatima widely widely develops Secretary’s office in Zakopane. Great Novena of Fatima (2009-2017) in Poland has become dedicated to the Poles to work for the salvation of men. Card. A. Hlond, together with the Bishops, gives Poland to the Immaculate Heart of Mary, in accordance with the main idea of Fatima. Card. S. Wyszynski combines pastoral program with the content of the apparitions by the national topic, giving Poland in maternal servitude Mary, in the context of the tradition of the Vows of King John Casimir. John Paul II, in his pontificate, often brings the message of Our Lady of Fatima calling to pay for the sins of the world. Among the movements of the Fatima especially distinguished Family Apostolate , which is a call to sanctification families. An important feature of the spirituality of Fatima is prayer.
Year
Issue
24
Pages
211-229
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8899aff1-dad5-439e-b878-0c082c8768b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.