Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(77) | 27-38

Article title

Rozważni czy romantyczni? Polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w mediach społecznościowych

Content

Title variants

EN
Sense or sensibility? Polish mayors in social media

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem postawionym w prezentowanym badaniu jest odpowiedź na pytanie o rodzaj emocji okazywanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów w mediach społecznościowych. Za pomocą metody analizy ładunku emocjonalnego zostały przebadane posty umieszczane w sieci społecznościowej Facebooka. Z badania wynika, że na szczycie hierarchii agendy budowanej na Facebooku przez wójtów/burmistrzów/prezydentów znajduje się tworzenie pozytywnego wizerunku osoby skłonnej do kształtowania relacji z odbiorcami oraz że firmowanie profilu osobiście sprzyja informowaniu o konkretnych decyzjach wobec bardziej ogólnych informacji o wydarzeniach w gminie. Najważniejszym wnioskiem jest to, że wójtowie/burmistrzowie/prezydenci częściej posługują się ładunkiem emocjonalnym w mediach społecznościowych niż administratorzy profili organizacyjnych oraz że są to najczęściej emocje pozytywne.
EN
The goal of the present study is to determine what types of emotions are displayed by mayors in social media. Their posts at the Facebook social network were tested using sentiment analysis. The study shows that the top concern of the mayors’ agenda built on Facebook is to create their positive image of someone willing to build relationships with citizens. In their personal profile pages, mayors also favour information about specific decisions rather than more general information about events in the municipality. The most important conclusion is that the mayors use emotionally charged social media posts more often than the administrators of the city organization profiles, and that these are usually positive emotions.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • University of Minho, Portugal, Research Center in Political Science, School of Economics and Management

References

 • Bellström P. i in., 2016, „Facebook usage in a local government. A content analysis of page owner posts and user posts”, Transforming Government: People, Process and Policy, Emerald Group Publishing Limited, t. 10, nr 4, s. 548–567.
 • Bonsón E., Royo S., Ratkai M., 2015, „Citizens’ engagement on local governments’ facebook sites. an empirical analysis: The impact of different media and content types in western europe”, Government Information Quarterly, t. 32, nr 1, s. 52–62.
 • Brainard L.A., McNutt, J.G., 2010, „Virtual government–citizen relations”, Administration & Society, t. 42, nr 7, s. 836–858.
 • Chung M., 2017, „Not just numbers: The role of social media metrics in online news evaluations”, Computers in Human Behavior, 75, s. 949–957.
 • Cuadrado-Ballesteros B., Frías-Aceituno J., Martínez-Ferrero J., 2014, „The role of media pressure on the disclosure of sustainability information by local governments”, Online Information Review, t. 38, nr 1, s. 114–135.
 • DePaula N., Dincelli E., Harrison T.M., 2018, „Toward a typology of government social media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation”, Government Information Quarterly, t. 35, nr 1, s. 98–108.
 • Hofmann S. i in., 2013, „What makes local governments’ online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook”, Government Information Quarterly, t. 30, nr 4, s. 387–396.
 • Hong S., Kim S.H., 2016, „Political polarization on twitter: Implications for the use of social media in digital governments”, Government Information Quarterly, t. 33, nr 4, s. 777–782.
 • Lameiras M., Silva T., Tavares A., 2018, „An empirical analysis of social media usage by local governments in Portugal”, w: Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV ’18. New York, USA: ACM Press, s. 257–268.
 • Landowska A., 2013, „Przetwarzanie emocjonalne i scenariusze jego zastosowania w edukacji i e-edukacji”, w: L. Banachowski (red.), Postępy e-edukacji, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, s. 25–38.
 • Lappas G. i in., 2018, „Facebook Content Strategies and Citizens’ Online Engagement: The Case of Greek Local Governments”, The Review of Socionetwork Strategies, Springer Japan, t. 12, nr 1, s. 1–20.
 • McCombs M.E., Shaw D.L., 1972, „The agenda-setting function of mass media”, Public Opinion Quarterly, t. 36, nr 2, s. 176.
 • Medaglia R., Zheng L., 2017, „Mapping government social media research and moving it forward: A framework and a research agenda”, Government Information Quarterly, t. 34, nr 3, s. 496–510.
 • Miller J.M., 2007, „Examining the mediators of agenda setting: A new experimental paradigm reveals the role of emotions”, Political Psychology, t. 28, nr 6, s. 689–717.
 • Nowak E., 2014, „Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media w województwie lubelskim. Analiza agenda-setting”, Polityka i Społeczeństwo, t. 12, nr 2, s. 95–111.
 • Picard R., 1995, Affective computing, M.I.T Media Laboratory Perceptual Computing Section Technical Report No. 321, https://affect.media.mit.edu/pdfs/95.picard.pdf.
 • Picard R., 2000, Affective Computing. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Przywara P., 2012, „News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością”, Komunikacja Społeczna. Czasopismo elektroniczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, nr 1, s. 13–22.
 • Riegel M. i in., 2015, „Nencki Affective Word List (NAWL): the cultural adaptation of the Berlin Affective Word List–Reloaded (BAWL-R) for Polish”, Behavior Research Methods, t. 47, nr 4, s. 1222–1236.
 • Russell Neuman W. i in., 2014, „The dynamics of public attention: Agenda-Setting theory meets Big Data”, Journal of Communication, t. 64, nr 2, s. 193–214.
 • Szmigiel-Rawska K., Łukomska J., Tavares A.F., 2018, „Social Media Activity and Local Civic Engagement in Poland”, w: Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV ’18, s. 279–287.
 • Tomanek K., 2014, „Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych”, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 10, nr 2, s. 118–136, http://eds-1b-1ebscohost-1com-10000b5n82fac.han.buw.uw.edu.pl/eds/detail/detail?vid=1&sid=80192025-5953-433f-9a77-b968f8c123e-6%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT-1zaXRl#AN=97634333&db=sih (dostęp: 29.08. 2018).
 • Zavattaro S.M., French P.E., Mohanty S.D., 2015, „A sentiment analysis of U.S. local government tweets: The connection between tone and citizen involvement”, Government Information Quarterly, t. 32, nr 3, s. 333–341.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-88a132f4-3c4d-42fb-8713-c0ab79590769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.