Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 119-136

Article title

Collective Labour Law Cases Before the Constitutional Tribunal

Authors

Title variants

PL
prawy z zakresu zbiorowego prawa pracy przed Trybunałem Konstytucyjnym

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Autorka poddaje analizie aktywność Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy. Przez 25 lat swojego istnienia Trybunał Konstytucyjny wydał wiele orzeczeń dotyczących tego obszaru. Sprawy poruszane w orzeczeniach Trybunału dotyczą w szczególności wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, uprawnień związków zawodowych, równości i reprezentatywności związków zawodowych, układów zbiorowych pracy oraz innych autonomicznych źródeł prawa pracy, informowania i konsultowania pracowników oraz wielu innych kwestii z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autorka opisuje w szczegółach każdy z tych obszarów aktywności Trybunału. W szczególności liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczą różnego rodzaju uprawnień związkowych – uprawnienia do opiniowania projektów aktów prawnych czy prawa zgłaszania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców mają prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, jeżeli dany akt normatywny dotyczy spraw z obszaru ich działalności. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w obszarze zbiorowego prawa pracy dokonany przez autorkę pokazuje, że stanowi ono istotną część całego dorobku orzeczniczego Trybunału.

Journal

Year

Volume

60

Pages

119-136

Physical description

Contributors

author
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-88c34b63-ca52-4449-9eb8-1e236ee22364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.