PL EN


2016 | 9 |
Article title

Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Activities influencing the image of the library for example the experience of the Lublin University of Technology Library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono, w jaki sposób w bibliotece prowadzone są reklama, marketing, promocja i public relations oraz jakie działania wpływają na jakość świadczonych usług i wizerunek biblioteki.
EN
In the article it is presented how marketing, advertisement, and public relations are organized in a library and what activities influence the quality of provided services and the image of the library.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
author
References
  • Budzyński W., Wizerunek równoległy : nowa szansa promocji firmy i marki, Warszawa, 2008, s. 168.
  • Cichoń I, Mielczarek I., Marketing internetowy bibliotek szkół wyższych. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 30-31.
  • Donnersberg A., Szczygieł M., Personal Management w bibliotece?, „EBIB. Materiały Konferencyjne”, [online], 2006, nr 16 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja3ref1.pdf.
  • Karczmarczyk K., Ile kosztuje promocja i public relations? : analiza działań prowadzonych przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej [online], 2009 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web : http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/kaczmarczyk.pdf.
  • Kotler P., Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa, 1999, s. 549.
  • Norma PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością : podstawy i terminologia, Warszawa 2006.
  • Taraszkiewicz B., Biblioteka w czarodziejskim świecie reklamy. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 20-27.
  • Waleszko M., Treffpunkt Bibliothek : promocja bibliotek w Niemczech [online], 2014 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=2750.
  • Wojciechowska M., Możliwości wykorzystania badań marketingowych w bibliotekach. In M. Pigla (red.), Zarządzanie marketingowe biblioteką, Poznań, 2008, s. 213.
  • Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa, 1997, s. 184-185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-88e98ea1-8d13-41e8-8b0d-877ccfc16eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.