PL EN


2013 | 141 | 136-151
Article title

Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej

Content
Title variants
EN
Efficient Communication of Public Administration Subjects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
We live in times of a variety of information channels. Progressing globalization has also affected the information process and the consumer market. Thus complex solution within the domain of public relations are necessary. Uncoordinated, accidental relation with the external environment surely will not help in the promotion of administrative activities. Properly realized plan of public relation actions will allow to build institutional trust and provide for protection against improper interpretation of activities. Not always facts are self-explanatory. The process of communication can give the facts their proper meaning. It is extremely important for the receiver in the process of communication to receive reliable information, adequate to truth. Therefore proper informational policy shall be inscribed within the activities of every public information. The society expects information on activities of public administration and the communication shall be realized in a manner focusing on the subject and understandable for the receiver. Thus it is important to constantly educate people responsible for communication in public institutions.
Year
Volume
141
Pages
136-151
Physical description
Contributors
References
 • Zarys teorii procesów i środków komunikowania masowego. Red. W. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 47.
 • Administracja i polityka. Wprowadzenie. Red. A. Ferens, I. Macek. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 147.
 • B. Dobek-Ostrowska: Komunikowanie polityczne i publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 70.
 • W. Taras: Informowanie obywateli przez administrację. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 14.
 • B. Kudrycka: Dylematy urzędników administracji publicznej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Wydawnictwo przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 1995, s. 93.
 • T. Goban-Klas: System informacji w państwie a system komunikacji społecznej. "Przekazy i Opinie" 1999, nr 2, s. 14.
 • J. Oleński: Nowa gospodarka - aspekt informacyjny. "Ekonomia" 2001, nr 1, s. 43.
 • K. Sobczak: Administracja publiczna. Problemy węzłowe. MUNICIPIUM, Warszawa 1993, s. 95.
 • J. Kozłowski: Polityka informacyjna gminy. W: Grochem o ścianę. Polityka informacyjna gminy. Red. J. Regulska. Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997, s. 29.
 • S. Black: Public relations. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 14.
 • S.M. Cutlip, A.H. Center, G.M. Broom: Effective Public Relations, Prentice Hall. Upper Saddle River, Nowy Jork 2000, s. 17.
 • W. Trzcińska, I. Wiciak: Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Szczytno 2011, s. 86.
 • Komunikowanie się w biznesie. Red. H. Mruk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 118.
 • T. Goban-Klas: Teoria komunikowania jako fundament public relations. "Marketing i Rynek" 1997, nr 4, s. 7.
 • J. Partyka-Pojęta: Zarządzanie w organach administracji publicznej. Wydawnictwo Marka, Chorzów 2004, s. 137.
 • S.P. Robbins: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998, s. 227.
 • B. Dobek-Ostrowska: Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-88fc8743-4e75-48d9-a227-297afbd7d756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.