PL EN


2014 | 198 cz 2 | 183-194
Article title

Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego

Content
Title variants
EN
Profitability and Risk of the Open-End Pension Funds Investment Activities and Prediction of a Pension Capital Value
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The accumulation of pension capital in capital funds is the subject of much discussion, especially in terms of their profitability and risk associated with turbulence in financial markets. The article presents the issues of shaping the capital value of the pension by profitability and risk as a measure of investment activities of pension funds and pension capital forecasting and its value at risk (VaR) based on historical data. The article used data relating to profitability and volatility of open-end pension fund units in Poland for the period from 31.12. 2003 to 31.03.2014.
Year
Volume
Pages
183-194
Physical description
Contributors
author
References
 • Czernik T.: Czas przebywania - potencjalne zastosowania. Geometryczny ruch Browna. W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej. Red. S. Barczak, P. Tworek. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • Glasserman P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, New York 2004.
 • Haslem J.A.: Mutual funds. Risk and performance analysis for decision making. Blackwell Publishing, Malden 2003.
 • Hull J.C.: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2011.
 • Kaczmarzyk J., Kania P.: Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2010, nr 26.
 • Łochowski R.M.: The geometric brownian motion model vs. the jump-diffusion model applied to selected WIG20 companies in the year 2011. W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej. Red. S. Barczak, P. Tworek. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717.
 • Vose D.: Risk analysis. John Wiley & Sons, West Sussex 2008.
 • Wilmott P.: Paul Wilmott on quantitative finance. Vol. 1. John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
 • Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. WN PWN, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-890a534b-4c0b-424a-878f-43dadda93632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.