PL EN


2013 | 4(10) | 19-31
Article title

New technologies in public relations

Content
Title variants
PL
Nowe technologie w public relations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article includes an analysis and presentation of selected examples of communication tools, which are used in companies to create and maintain relationships with internal and external environment. The problems related with definition of public relations were also discussed. The article presents the advantage and negative consequences of the use of modern tools of PR, as well.
PL
Artykuł zawiera analizę oraz prezentację przykładów wybranych narzędzi komunikacyjnych, które wykorzystuje się w przedsiębiorstwach do budowy i utrzymania relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Omówione zostały także problemy w interpretacji definicji public relations. Autor artykułu przedstawia również korzyści i negatywne konsekwencje wykorzystania nowoczesnych narzędzi w PR.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-31
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
References
 • Adamczyk J., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej [w:] Komunikacja marketingowa kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, pod red. T. Gobana-Klasa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2006
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1992
 • Gawroński S., Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006
 • Kozyra B., Komunikacja bez barier, MT Biznes, Warszawa 2008
 • Lewis H.G., Lewis R., E-marketing, handel w internecie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001
 • Macierzyński M., Macierzyński W., Public relations instytucji finansowych i giełdowych, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006
 • Pistol K., Psychologiczne aspekty komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowych, Kraków 1998, http://www.nadcisnienie.med.pl/konferencja/prace/pistol/cmc44.html [w:] Komunikowanie się w Internecie — narzędzia, specyfika i właściwości, B. Aouil, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, pod red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2011
 • Seitel F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003
 • Szyfter J.P., Public Relations w internecie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005
 • Szymańska A., Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2004
 • Efektywna komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, Materiały szkoleniowe Kancelarii Premiera RM, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/47.pdf
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-890e9f84-f720-4bc4-beb7-2faefcd1f099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.