Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 | 25 - 34

Article title

Czym jest teologia mediów? Sonda naukowa

Authors

Content

Title variants

EN
What the Theology of Mass Media Is? Scientific Probe

Languages of publication

PL

Abstracts

Contributors

comments by
comments by
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
comments by
comments by
 • Comunicazione Sociale Istituzionale Edizioni Università della Santa Croce di Roma
comments by
comments by
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
comments by
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
comments by
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 838.
 • Kucharska-Dreiss E., Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak i Tomasz Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004.
 • Misiaszek K., Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie [w:] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/kmjezykzasady.html.
 • Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 156.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82-84.
 • Rahner K, Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny. Przeł. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, IW Pax, Warszawa 1987.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe. Tekst ujednolicony.
 • van Noppen J.-P., Theolinguistics, U.L.B./V.U.B, Brussel 1981.
 • Zdunkiewicz-Jedynak D.(red.), Dyskurs religijny w mediach, Biblos, Tarnów 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-890ecab0-a153-4838-a1c3-3dd2a109b867
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.