PL EN


2015 | 20 | 25 - 34
Article title

Czym jest teologia mediów? Sonda naukowa

Authors
Content
Title variants
EN
What the Theology of Mass Media Is? Scientific Probe
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
comments by
comments by
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
comments by
comments by
 • Comunicazione Sociale Istituzionale Edizioni Università della Santa Croce di Roma
comments by
comments by
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
comments by
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
comments by
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 838.
 • Kucharska-Dreiss E., Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak i Tomasz Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004.
 • Misiaszek K., Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie [w:] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/kmjezykzasady.html.
 • Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 156.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82-84.
 • Rahner K, Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny. Przeł. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, IW Pax, Warszawa 1987.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe. Tekst ujednolicony.
 • van Noppen J.-P., Theolinguistics, U.L.B./V.U.B, Brussel 1981.
 • Zdunkiewicz-Jedynak D.(red.), Dyskurs religijny w mediach, Biblos, Tarnów 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-890ecab0-a153-4838-a1c3-3dd2a109b867
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.