PL EN


2018 | 36 | 193-201
Article title

Zapomniany rękopis Norwida w zbiorach Narodowej Biblioteki Ukrainy w Kijowie

Title variants
EN
Norwid’s forgotten manuscript in the collections of the National Library of Ukraine in Kiev
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia miejsce przechowywania (Narodowa Biblioteka Ukrainy w Kijowie), stan zachowania oraz zestawienie ze znanymi publikacjami jednego z późnych wierszy Norwida, który jest rodzajem ironicznej zaczepki wobec bałwochwalczego stosunku ówczesnej Republiki Francuskiej w stosunku do Victora Hugo. Rękopis ten nie stanowił, jak dotąd, jednego z istotnych materiałów w opracowaniach edytorskich dzieł Norwida; korzystano w nich z pierwodruku wiersza zamieszczonego w ramach felietonu Władysława Chodźkiewicza w warszawskim czasopiśmie „Bluszcz” 1880, nr 39 oraz na podstawie jego kopii, którą otrzymał Chodźkiewicz od Norwida. W artykule zestawione zostały różnice tekstowe (głównie interpunkcyjne) między znanymi przekazami wiersza i jego kijowskim autografem.
EN
The article presents the place of keeping (National Library of Ukraine in Kiev), the state of preservation and the juxtaposition with well-known publications of one of Norwid’s late poems, which is a kind of ironic mockery of the idolatry attitude of the French Republic of that time towards Victor Hugo. The manuscript has not been previously used as an important material in any editorial compilations of Norwid’s works; they used the first print of the poem published as part of Władysław Chodźkiewicz’s feature in the Warsaw periodical “Bluszcz” 1880, vol. 39, and its copy, which Chodźkiewicz received from Norwid. The article presents textual differences (relating mainly to punctuation) between the known versions of the poem and its Kyivan autograph.
Year
Volume
36
Pages
193-201
Physical description
References
  • Helleniusz E. [pseud.: Iwanowski Eustachy], Matka Boska na Jasnej Górze, Królowa Korony Polskiej. Pamiątka z z pielgrzymki odbytej w R. P. 1848, Paryż 1852.
  • Norwid C., Dzieła zebrane, t. II: Dodatek krytyczny, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1966.
  • Norwid C., Pisma do dziś w całości lub fragmentach odszukane, t. IX: Listy, część druga, wydanie i nakład Z. Przesmycki, Warszawa 1937.
  • Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. X: Listy 1873-1883, Warszawa 1971.
  • Słownik języka Cypriana Norwida. Materiały, Pracownia Słownika Języka Norwida, Uniwersytet Warszawski.
  • Trojanowiczowa Z., Lijewska E., przy współudziale Pluty M., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-892f0ef5-d84b-48ec-97e0-8b3695f1c21b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.