PL EN


2014 | 2(25) | 195-201
Article title

Effect of lameness on economic parameters in Holstein-Friesian cows

Content
Title variants
PL
Wpływ kulawizn u krow rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na parametry ekonomiczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Lameness has a detrimental effect on herd productivity, and is second only to mastitis in this respect. The objective of this study is to calculate the cost of different types of lamenes. This would enable effective decision making of whether it may or may not be economically optimal for a cow to be kept in the herd, inseminated, culled or replaced. The animals included in the survey were reared in different variants of free-range production systems. For the purposes of the study, cows from three farms were divided into two groups—cows with diagnosed lameness, and healthy cows over the 305-day lactation period. According to the results of the survey, the revenues from dairy cows with lameness were reduced by up to 15%, whereas the expenses per animal were higher by up to 17%. Treatment costs of affected cows were increased from 1.5 times at the second farm to 17.3 times at the third farm. The absolute economic results (profit per cow) in lame cows were reduced by 23.8% at the second farm and by 28.9% at the first farm. Cost effectiveness in healthy cows was by 11.6% higher for the second and by 32.6% higher for the first farm. The production costs of 1 litre milk in lame cows were increased by 17.1% (third farm) and by 29.3% (second farm).
PL
Występowanie kulawizn u krów ma negatywny wpływ na produktywność stada i jest drugim po zapaleniu wymienia czynnikiem w tym zakresie. Artykuł prezentuje szacowany koszt różnego rodzaju kulawizn, co pozwoli podjąć optymalną z ekonomicznego punktu widzenia decyzję, czy zainfekowana krowa powinna pozostać w stadzie, czy też powinna zostać wymieniona lub poddana inseminacji. Zwierzęta objęte badaniem były hodowane w różnych wariantach systemów produkcji na wolnym wybiegu. Dla celów badawczych krowy w trzech gospodarstwach zostały podzielone odpowiednio na dwie grupy ‒ krowy zezdiagnozowaną kulawizną oraz krowy zdrowe. Krowy z obydwu grup były w okresie trzystapięciodniowej laktacji. Po przeprowadzeniu badania stwierdzono, że zysk z krów mlecznych ze zdiagnozowaną kulawizną został zmniejszony o 15%, podczas gdy wydatki na zwierzę były wyższe o 17%. Koszty leczenia wzrosły od 1,5 razy w drugim gospodarstwie do aż 17,3 razy w trzecim. Całkowite zyski ekonomiczne (zysk na jedną krowę) u krów ze zdiagnozowana kulawizną zostały zredukowane o 23,8% w drugim badanym gospodarstwie oraz o 28,9% w pierwszym. Ekonomiczna opłacalność zdrowych krów była wyższa o 11,6% w drugim gospodarstwie oraz o 32,6 % w pierwszym. Koszty produkcji jednego litra mleka u krów z kulawizną wzrosły o 17,1 % (trzecie gospodarstwo) i 29,3% (drugie gospodarstwo).
Year
Issue
Pages
195-201
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Trakia University—Stara Zagora, 6000 Stara Zagora, Bulgaria, Tel.: +359 88 54 62 801, kocestankov@abv.bg
References
 • Enting, H., Kooij, D., Dijkhuizen, A. A., Huire, R. B. M., Noordhuizenstassen E. N. (1997). Economic losses due to clinical lamenees in dairy cattle. Livestock Production Science, 49, 259–267.
 • Ganchev, G., Mitev, Y. (1997). Hoof Diseases. In: Manual of livestock breeding. Part 3 (pp. 308–315).
 • Green, L. E., Hedges, V. Y., Schukken, Y. H., Blowey, B. W., Packington A. Y. (2002). The impact of clinical lameness on the milk yield of dairy caws. Yournal of Dairy Science, 85, 2250–2256.
 • Loque, D. N. (1997). Productivity management and disease in dairy cattle. Bovine Practitioner, 31(2), 51–55.
 • O’Callaghan, K. (2002). Lameness and associated pain in cattle: Challenging traditional perceptions. In Practice, 24 (4), 212–219.
 • Olsen, J. D. (1997). The relationship between nutrition and management to lameness in dairy cattle. Bovine Practitioner, 31 (2), 65–68.
 • Penev, T. (2011). Lameness scoring systems for cattle in dairy farms. Agricultural Science and Technology, 3 (4), 291–298.
 • Penev, Т. (2013). Effect of hygienic and technological factors on lameness with regard to production and reproduction traits of dairy cows. Unpublished doctoral dissertation (pp. 88–111).
 • Penev, T., Mitev, Y., Iliev, A., Borisov, I., Miteva T., Gergovska, Z., Uzunova K. (2012). Hygienic and technological conditions favouring lameness in dairy cows: A review. Revue de Medicine Veterinaire, 163(11), 499–504.
 • Rousseau, Y. F. (1987). Prevenir les boiteries: Maitriser la santé des bouvines, 75–81.
 • Simbirtsev, P. F., Terehov, I. F. (1982). Hoof diseases in cows and bulls of farmers: Important problems of obstetric gynecological and surgical pathology of farm animals. Proceedings of Scientific Works, 59–64.
 • Warnick, L. D., Yanssen, D., Guard C. L., Grouhn, Y. T. (2001). The effect of lameness on milk production in dairy cows. Journal of Dairy Science, 84, 1988–1997.
 • Weaver, A. D., Jean, G. S., Steiner, A. (2005). Bovine surgery and lameness. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-2382-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8957a8ef-5ca9-40bd-91a0-b0b922c122cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.