Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 36 | 54-69

Article title

Znaczenie myśli Josepha Daniela Unwina w kontekście współczesnej wojny kulturowej

Content

Title variants

EN
The importance of Joseph Daniel Unwin’s concepts in the context of the contemporary culture war

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie dorobku naukowego J.D Unwina w kontekście współczesnej wojny kulturowej oraz zagadnienia upadku cywilizacji zachodniej. Po przytoczeniu jego danych biograficznych, przedstawiono dorobek naukowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego najpopularniejsze dzieło „Sex and culture”, w którym dokonał próby zweryfikowania freudowskiego twierdzenia, że cywilizacja jest produktem ubocznym stłumionej seksualności. Wskazano na duże znaczenie badań J.D.Unwina w kontekście współczesnej wojny kulturowej z uwagi na ich bezstronny charakter. Autor poddał refleksji aktualny stan kondycji kulturowej cywilizacji zachodniej – zgodnie z koncepcją Unwina, społeczeństwo zachodnie w perspektywie czasu będzie traciło na znaczeniu w światowej rywalizacji. Na tej podstawie podkreślono konieczność budowania siły narodowej. Uwzględnienie wyników prac J.D. Unwina może być pomocne w tworzeniu fundamentów, na których można oprzeć budowę silnego społeczeństwa, zdolnego do przywrócenia cywilizacji zachodniej znaczącej roli w kształtowaniu globalnego ładu.
EN
The purpose of the article is to present J.D. Unwin's academic achievements in the context of contemporary culture war and the issues of the Western civilization’s disintegration. Together with his biography, Unwin’s academic achievements have been presented, referring particularly to his most popular work - Sex and culture. In his work, Unwin makes an attempt to verify Freud’s claim that civilization is a by-product of repressed sexuality. Due to its impartial nature, J.D. Unwin’s research is very important in the context of the culture war. The author reflects on the current Western civilization’s culture position - according to Unwin's concept, over time, Western society will lose its importance in global competition. Based on this information, the need of building national strength was emphasized. Taking J.D. Unwin’s research results into account can be helpful in creating strong foundations for a society capable of reestablishing Western civilization’s importance in shaping global governance.

Year

Volume

36

Pages

54-69

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Ansell, E., 1939. Admissions to Peterhouse, In theUniversity of Cambrige October 1911- 1930. Cambridge, At the University Press, s. 132-133.
 • Burszta, W., 2013. Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, nr 5(80).
 • Diamond, J., 2000. Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, przekład: Marek Konarzewski, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Dr. J. D. Unwin, 1936. Nature, 138, s. 234.
 • Działoszyński, B., 2019. Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku, WUM, Warszawa.
 • Freeman, D., 1983. Margaret Mead and Samoa: The making and unmaking of an anthropological myth, Harvard University Press, Cambridge.
 • Freud, Z., 2004. Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gajewski, W., 2020. Kryzys rodziny i cywilizacji, Głosa Przebudzenia, nr 1(2).
 • Huntington, S., 1998. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekład: Hanna Jankowska , Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Karoń, K., 2018. Historia antykultury, podstawy wiedzy społecznej, Warszawa.
 • Knotz, K., 2001. Akt małżeński. Szansa na spotkanie z Bogiem i współmałżonkiem, Wydawnictwo „M”, Kraków.
 • Koneczny, F., 2002. O wielości cywilizacji, Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • Kuby, G., 2013. Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, tłum. D. Jankowska, J. Serafin, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków.
 • Malinowski, B., 1957. Życie seksualne dzikich, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mróz, T., 2015. Polska wojna kulturowa : pole bitwy i strony konfliktu, Kultura Popularna nr 2 (44), s. 122-131.
 • Plebaniak, P., 2019, Wojna jako nieporozumienie koncepcyjne. Rozważania o rozliczalności, maskowaniu oddziaływania i asabijja, Przegląd Geopolityczny, 27, s. 9-31.
 • Roszkowski, W., 2019, Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Kruk, Kraków.
 • Sorokin, P.A., 2020. Amerykańska rewolucja seksualna, przekład: Marcin Masny, Wydawnictwo Wektory, Warszawa.
 • Sułek, M., 2017. Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka, czy ideologia?, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 9-21.
 • Sułek, M., 2018. Geopolityczna transformacja świata po zimnej wojnie, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 9-26.
 • Sykulski, L., 2018. Geopolityka skrypt dla początkujących, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa.
 • Unwin, J.D., 1928. Marriage in Cultural History, The Hibbert Journal 26, no. 4.
 • Unwin, J.D., 1927. Monogamy as a Condition of Social Energy, The Hibbert Journal 25, no. 4.
 • Unwin, J.D., 1929. The Classificatory System of Relationship, Man, Vol. XXIX, Sep.
 • Unwin, J.D., 1930. Kinship, Man, Vol. XXX, Apr.
 • Unwin, J.D., 1933. Sexual regulation and human behavior, Man, Vol. XXXV, Mar.
 • Unwin, J.D., 1934. Notes on the Unwin family. George Allen and Unwin LTD, London.
 • Unwin, J.D., 1934. Sex and Culture. Oxford University Press, London.
 • Unwin, J.D., 1935. Reply to Dr. Morant's 'Cultural Anthropology and Statistics, Man, Vol. XXXV, Mar.
 • Unwin, J.D., 1935. The Scandal of Imprisonment for Debt, Simpkin Marshall Limited, London.
 • Unwin, J.D., 1940. Hopousia or the Sexual and Economic Foundations of a New Society, George Allen & Unwin. London.
 • Unwin, J.D., 2019. Regulacje seksualne a zachowania kulturowe, tłum. M. Szczurowski, Biały Kruk, Kraków.
 • Weintraub, W., 1996. Norwid i Ameryka*, Studia Norwidiana, 14, s. 5-19.
 • Wilczyński, P. L., 2020. O duchu narodów – biblijne wskazania dotyczące budowy siły narodowej, Przegląd Geopolityczny, 31, s. 35-57.
 • Wilczyński, W. J., 2020. Naród i nacjonalizm we współczesnej wojnie kulturowej, Przegląd Geopolityczny, 31, s. 58-76.
 • Zimmerman, C., 2007. Family and Civilization, edit by: James Kurth, Intercollegiate Studies Institute; 2nd ed. Edition.
 • Zwoliński, A., 2008. Astrologia, wróżby, jasnowidzenie i wywoływanie duchów, Wydawnictwo Petrus, s. 50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8969449a-583b-4cdc-8704-e6a4a95ace47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.